Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Omgaan met schizofrenie

Omgaan met schizofrenie is niet eenvoudig. Niet als je zelf de diagnose schizofrenie hebt gekregen. En ook niet als het iemand in je directe omgeving is.

Schizofrenie kan samengaan met gedachten aan zelfdoding. Herken je dat? Bij jezelf of een ander? Praten over suïcidale gedachten en gevoelens kan helpen. De hulplijn van 113 is dag en nacht geopend. Bel naar 113 of gratis naar 0800-0113. Je kunt ook chatten.

Omgaan met schizofrenie

Omgaan met schizofrenie is niet makkelijk. Noch voor jezelf, noch voor je omgeving. Daarom is het van groot belang om professionele hulp in te schakelen. Een arts kan de diagnose stellen. Hierdoor kan je direct gericht behandeld worden. Een behandeling bestaat vaak uit cognitieve gedragstherapie en medicatie. Het is belangrijk om je omgeving bij je behandeltraject te betrekken, omdat mensen die dichtbij je staan veranderingen direct zien. 

Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening. Deze openbaart zich meestal in de leeftijd tussen de zestien en vijfendertig jaar. De ziekte komt ongeveer bij 1 op de 100 mensen voor. Mannen hebben er iets vaker last van dan vrouwen. De ziekte uit zich in afwijkend gedrag. Dit maakt functioneren in het dagelijks leven moeilijk of zelfs onmogelijk. Professionele hulp is bij schizofrenie heel belangrijk.

Gevolgen schizofrenie

De gevolgen van schizofrenie zijn groot voor jezelf, maar ook voor je omgeving. De symptomen hebben veel invloed op je leven, maar ook op dat van je omgeving. Het lukt de meeste mensen die deze aandoening hebben niet om normaal te functioneren. Daarom is professionele hulp noodzakelijk. Vermoed je dat jij of iemand in je omgeving schizofrene kenmerken heeft? Zoek dan professionele hulp (voor de ander). Maak een afspraak met de huisarts. Deze psychische aandoening is niet te genezen, maar wel te behandelen. 

Symptomen schizofrenie

Schizofrenie gaat gepaard met psychosen. Toch is niet iedereen schizofreen die een psychose krijgt of heeft gehad. Pas als je één langdurende psychose of meerdere psychoses hebt gehad en tussendoor niet meer goed functioneert, is er sprake van schizofrenie. Veel voorkomende symptomen zijn:

  • Wanen
  • Hallucinaties
  • Verwardheid
  • Afwezigheid
  • Gebrek aan energie en motivatie
  • Afgevlakte emoties
  • Geheugenproblemen
  • Moeite met concentratie

Deze symptomen maken het omgaan met schizofrenie moeilijker. Het wordt hierdoor lastiger om te werken, sociale contacten te onderhouden of zelfstandig te kunnen (blijven) wonen.

Misverstand over schizofrenie

Iemand die schizofreen is heeft geen meerdere persoonlijkheden. Het woord schizofrenie komt uit het Grieks en betekent gespleten persoonlijkheid. Maar als je schizofreen bent, heb je geen meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS). MPS heet ook wel dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). Bij de dissociatieve identiteitsstoornis is er sprake van meerdere identiteiten of persoonlijkheidstoestanden met ander gedrag. Het kan zich ook uiten in een ander stemgeluid, smaak en stijl. Dit is bij schizofrenie niet het geval.

Schizofrenie en suïcidaliteit

Het kan zijn dat schizofrenie samen gaat met suïcidale gedachten. Het kan helpen om daar over te praten en hulp bij te zoeken. Als je hulp wilt, voor jezelf of een ander, bel (0800-0113) of chat dan met onze hulplijn.