Protocol kindermishandeling

Om ervoor te zorgen dat professionals op de juiste manier reageren en handelen bij het signalen van kindermishandeling is er een meldcode, oftewel een protocol opgesteld. Dit protocol is een soort stappenplan dat beschrijft op welke manier een huisarts, leraar of maatschappelijk werker moet reageren op (vermoedens van) kindermishandeling en waar zij dit kunnen melden.

Heb jij zelf te maken met, of vermoedens van kindermishandeling, dan kun je altijd iets doen. Deel je zorgen dan met Veilig Thuis. Zie je geen uitweg meer? Neem dan contact op met ons.

Meldcode kindermishandeling voor professionals

Net zoals er een protocol zelfmoordpreventie is, is er een protocol kindermishandeling. Het verplichte gebruik van een meldcode voor professionals staat in de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geld voor de volgende sectoren:

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdhulp
  • Justitie

Vrijwilligersorganisaties worden niet verplicht deze meldcode te hanteren. Zij mogen een eigen stappenplan opstellen. 

Ik vermoed kindermishandeling, wat kan ik doen?

Bovenstaande informatie heeft betrekking op professionals zoals (huis)artsen, docenten en medewerkers van kinderdagverblijven. Heb jij zelf het idee dat er kindermishandeling plaatsvindt in jouw omgeving? Houd dit dan niet voor jezelf maar meld je (vermoedens van) kindermishandeling altijd bij Veilig Thuis, de organisatie die is ontstaan door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samen te voegen.

Ik heb zelf te maken met kindermishandeling

Heb jij nu of in het verleden te maken met kindermishandeling? Het is ontzettend belangrijk om over deze ervaringen te praten. Zoek iemand in je omgeving die je vertrouwt, zoals een familielid, goede vriend(in) of leraar en deel je verhaal. Deze mensen kunnen je steunen en eventueel verder helpen. Praat je liever met een professional, maak dan een afspraak bij de huisarts of. Merk je dat je nadenkt over zelfmoord? Overleg dan met een van de psychologen van 113.

Heb jij vermoedens van kindermishandeling? Deel je zorgen dan met Veilig Thuis. Zij kunnen je helpen met de eerste stap naar hulp en advies.