Vertrouwenspersoon verplicht

Vertrouwenspersoon verplicht? Het is mogelijk om een vertrouwenspersoon aan te stellen in je bedrijf. Dit kan ervoor zorgen dat mensen die problemen hebben terecht kunnen bij iemand die los van het bedrijf staat. Dit kan ervoor zorgen dat mensen geen problemen opkroppen.

In ieder bedrijf kan het voorkomen dat een collega/werknemer suïcidaal is. In dat geval is het belangrijk dat er een vertrouwenspersoon aanwezig is die hier verstand van heeft. 113 Zelfmoordpreventie probeert zoveel mogelijk mensen op te leiden tot gatekeeper zodat je leert de signalen te herkennen, zelfmoord bespreekbaar te maken en samen hulp te zoeken. Je kunt ons ook inschakelen om te helpen bij het opzetten of verbeteren van beleid op het gebied van suïcidepreventie.

Vertrouwenspersoon verplicht

Is een vertrouwenspersoon verplicht? Nee, maar het kan een mooie invulling zijn voor je bedrijf en de sfeer die er heerst. Een vertrouwenspersoon moet om kunnen gaan met zelfmoordgedachten. Hiervoor bieden wij een gatekeepertraining. Iedereen die iemand met (mogelijke) suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft of kan tegenkomen, kan gatekeeper zijn. Jij dus ook. Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, verwijst naar de sleutelrol die je kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedachten dat hij het leven niet meer ziet zitten. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over praten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht. Als gatekeeper kan jij die persoon zijn die in vertrouwen genomen wordt en de gedachten bespreekbaar maakt, zonder in de rol van een behandelaar te kruipen.

Landelijk zijn inmiddels meer dan elfduizend mensen getraind als gatekeeper. Denk hierbij aan docenten, studieadviseurs, studentpsychologen, huisartsen*, praktijkondersteuners*, thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers in de zorg, arboverpleegkundigen, bedrijfsartsen, re-integratiecoaches, mediators, politie, brandweer, schuldhulpverleners, bewindvoerders, deurwaarders, echtscheidingsadvocaten, dominees, baliemedewerkers, uitkeringverstrekkers, conducteurs, etc.

Catalogus onderzoek suïcide Nederland

Voor achtergrondinformatie over suïcide(preventie) in Nederland kan je onze catalogus raadplegen.

Vertrouwenspersoon verplicht in bedrijf

Is een vertrouwenspersoon verplicht in bedrijf? Nee. Een vertrouwenspersoon is niet verplicht in een bedrijf. Je kunt op verschillende manieren denken aan het welzijn van de werkgevers. Je kunt ervoor kiezen om een gatekeepertraining te volgen. De training leert je:

  • om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan
  • met concrete handvatten de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken
  • verantwoord en gefaseerd door te vragen en wat daarin de grens is
  • hoe je kan doorverwijzen naar professionele hulp

Wetgeving vertrouwenspersoon, vertrouwenspersoon verplicht?

Wat is de wetgeving vertrouwenspersoon? Een vertrouwenspersoon is volgens de wetgeving niet verplicht. Wel moet je volgens de wet denken aan de psychische gezondheid van je werkgevers. Je kunt daarom ook zelf kiezen om de gatekeepertraining te volgen. De training is een gespreksvaardighedentraining van een dagdeel (4 uur) en een groot deel bestaat uit het oefenen in tweetallen. Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

  1. Bespreking van ervaringen met en de voorkennis over zelfmoord
  2. Het oefenen van gespreksvaardigheden
  3. Interactieve kennisoverdracht over suïcidaliteit
  4. Bespreking van verwijsmogelijkheden

De training heeft zijn succes te danken aan deze vaste opzet. De theorie en oefeningen worden zodanig gebracht dat ze aansluiten bij herkenbare situaties uit je eigen praktijk. Recent onderzoek toont aan dat de gatekeepertraining effectief is. Voor een samenvatting en het complete artikel: klik hier.