113 geeft trainingen die je helpen om te praten met iemand die (mogelijk) zelfmoordgedachten heeft.

De trainingen zijn er voor iedereen die in zijn omgeving met suïcide te maken kan krijgen. Dit kan op een beroepsmatige manier zijn, bijvoorbeeld als je werkt met kwetsbare doelgroepen. 

Wij geven ook voorlichting en workshops voor organisaties die hun medewerkers willen informeren over zelfmoord en wat je samen kunt doen om zelfmoord te voorkómen.

Contact opnemen

Online training suïcidepreventie

In de gratis online training suïcidepreventie ontdek en oefen je wat je kunt doen als je vermoedt dat iemand in je omgeving aan zelfdoding denkt. De training duurt zo'n 30 tot 60 minuten en bestaat uit 3 lessen: 

  • Signaleer 
  • Praat erover 
  • Zoek samen hulp 

De training is een goede voorbereiding op de suïcidepreventietraining gatekeeper.

doe de online training
gatekeepertraining

Suïcidepreventietraining gatekeeper

In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en een ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training bestaat uit het bespreken van eigen ervaringen, kennisoverdracht, het aanleren van gespreksvaardigheden en een interactieve bespreking van verwijsmogelijkheden. Deze training is ook digitaal mogelijk.

Meld je aan voor de training

Meer informatie

experts

Voorlichting, Expertsprekers en Workshops

Wil je suïcidepreventie in je team of organisatie bespreekbaar maken? 113 geeft voorlichting en workshops over suïcidepreventie op maat. Denk aan een interactieve les of college in het onderwijs, maar ook een voorlichting of lunchpraatje over suïcidepreventie voor je collega’s, medewerkers of studiegenoten. Hierbij sluiten we aan op de behoeften en vragen die leven binnen jouw team of organisatie.

113 biedt ook sprekers die expert zijn in hun vakgebied voor congressen en symposia. Wij vertalen de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van suïcidepreventie naar de dagelijkse praktijk van individuele professionals.  

Deze voorlichting en workshops zijn ook digitaal mogelijk.

Meer informatie of offerte aanvragen

opfristraning

Opfristraining voor gatekeepers

Heb je de gatekeepertraining al een keer gevolgd en heb je behoefte aan het opfrissen van je kennis en vaardigheden? Doe dan de opfristraining. Het biedt je gelegenheid je opgedane ervaringen te delen en te ‘toetsen’ met andere gatekeepers en je gaat naar huis met praktische tips en vaardigheid om een gesprek over zelfmoordgedachten te (blijven) voeren.

Meer informatie

Trainers

trainers

Benieuwd wie jouw trainer is? Bekijk het overzicht

Contact

contact

Meer informatie of een offerte aanvragen? Neem contact met ons op!

CRKBO geregistreerd

crkbo

113 academy is CRKBO geregistreerd. Dat betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

In de praktijk betekent dit dat wij zijn vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW). Al onze prijzen zijn dus vrijgesteld van BTW.

Leveringsvoorwaarden en klachtenregeling 113 academy

De informatie op deze website is met de groots mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat de informatie op het tijdstip van ontvangst niet meer actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Interesse voor de diensten van 113 academy? Bekijk vooraf onze leveringsvoorwaarden.

Verbetersuggesties of klachten? Wij horen het graag! Neem contact op met ons op via academy@113.nl. Komen we er samen niet uit, dan kan je je klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris, mevr. Mr. M. (Marjolijn) Wieringa. Bekijk hiervoor de klachtenregeling.