Trainingen

113 is een CRKBO-geregistreerde instelling. We geven trainingen die je helpen om te communiceren met iemand die zelfmoordgedachten heeft.

113 Zelfmoordpreventie trainingen crkbo_instelling.jpg

De trainingen zijn er voor iedereen die in zijn omgeving met suïcide te maken heeft. Dit kan op beroepsmatige manier zijn: als zorgprofessional in de GGZ of schuldhulpverlener.

Daarnaast geven wij ook voorlichtingen voor organisaties die hun medewerkers willen informeren over zelfmoord. Hoe maak je dit bespreekbaar en hoe ga je ermee om?

Suïcidepreventietraining PITSTOP voor zorgprofessionals

PITSTOP staat voor Professionals in Training to Stop Suicide. Deze training heeft als doel de richtlijn MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag te implementeren in de GGZ en is geschikt voor artsen, verpleegkundigen, psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

Suïcidepreventietraining Gatekeeper

Een gatekeeper is iemand die een sleutelrol kan vervullen door deuren naar hulp te openen voor iemand die daar niet (bewust) naar op zoek is. Het kan gaan om iemand die beroepsmatig met een suïcidaal persoon te maken heeft, maar ook iemand uit de persoonlijke levenssfeer van diegene met zelfmoordgedachten. De Suïcidepreventietraining Gatekeeper is een vaardigheidstraining en is opgebouwd uit vier onderdelen: ervaringen, vaardigheden, kennisoverdracht en interactieve bespreking verwijsmogelijkheden.

Disclaimer, leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure

Nieuw: opfristraining voor gatekeepers

Heb je de gatekeepertraining al een keer gevolgd en heb je behoefte aan het opfrissen van je kennis en vaardigheden? Schrijf je dan in voor de opfristraining.