Problemen ontstaan vaak doordat je let op wat er mis is. Je focust op wat er niet is, wat er fout is gegaan, wat je niet hebt gekregen, wat je niet bent. Misschien klopt het ook wel, maar het helpt je niet om je goed te voelen.

Als artsen en behandelaars kunnen zien dat het niet goed met iemand gaat, kunnen ze ervoor zorgen dat die persoon (gedwongen) opgenomen wordt in het ziekenhuis of in een psychiatrische kliniek. Daar wordt er dan extra op diegene gelet en krijgt hij of zij goede zorg.

De 10 tips voor verantwoorde berichtgeving over suïcide zijn:

  1. Wees terughoudend. Klop de gebeurtenis of de gevolgen daarvan niet op.

Wie hulp zoekt in verband met suïcidaliteit (van zichzelf of van anderen) is gebaat bij snelheid, anonimiteit en behoud van autonomie. Een online aanbod lijkt een goede aanvulling op de reguliere kanalen.

Gemiddeld één op de drie zelfmoordpogingen vindt plaats onder invloed van alcohol. Als je drinkt, drink je misschien om je nare gevoelens weg te krijgen. Als je bedwelmd bent door alcohol, kun je je inderdaad tijdelijk aangenaam verdoofd voelen.

Dat je denkt aan zelfmoord is geen ramp. Het betekent alleen dat het tijd is om op een andere manier om te gaan met je moeilijkheden. Het kan je helpen om te zoeken naar nieuwe oplossingen. Zelfs de kleinste stapjes in die richting zullen je helpen.