De 10 tips voor verantwoorde berichtgeving over suïcide zijn:

  1. Wees terughoudend. Klop de gebeurtenis of de gevolgen daarvan niet op.

Wie hulp zoekt in verband met suïcidaliteit (van zichzelf of van anderen) is gebaat bij snelheid, anonimiteit en behoud van autonomie. Een online aanbod lijkt een goede aanvulling op de reguliere kanalen.

(Door: Elke Elzinga, Renske Gilissen, Gé A Donker, Aartjan T F Beekman en Derek P de Beurs)

Guus Berkelmans, Rob van der Mei, Sandjai Bhulai, Saskia Merelle & Renske Gilissen, IJERPH, 2020

In 2016 werd Stichting SUPRANET GGZ opgericht, het lerend netwerk voor –en door GGZ-professionals dat streeft naar minder suïcides door steeds betere zorg.

In 2016 werd Stichting SUPRANET GGZ opgericht, het lerend netwerk voor –en door GGZ-professionals dat streeft naar minder suïcides door steeds betere zorg.