Samenwerken met naasten tijdens de behandeling van suïcidale mensen in de GGZ wordt door 113 Zelfmoordpreventie aangemoedigd en ondersteund. 

Naasten betrekken bij de zorg

Dit rapport vergelijkt het voorkomen van suïcide in Nederland aan hand van factoren zoals leeftijd, geslacht en inkomen (Gilissen, 2014).

(Saskia Y.M. Mérelle, Ina Boerema, M. Christien van der Linden en Renske Gilissen)

Dit Kwaliteitsdocument bevat aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken in de keten bij mensen met suïcidaal gedrag.

De puberteit is voor de meeste jongeren een spannende periode. Bijna iedere puber maakt zich druk om vragen als: draag ik wel de juiste kleding en hoor ik er wel bij? Jongeren die lesbische, homo-, bi-, transgender (LHBT-) gevoelens hebben, staan daarnaast voor extra uitdagingen.

De MDR, de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling Suïcidaal Gedrag bevat de wetenschappelijke onderbouwing voor de vele vraagstukken over diagnostiek en behandeling van suïcidaal ge