De puberteit is voor de meeste jongeren een spannende periode. Bijna iedere puber maakt zich druk om vragen als: draag ik wel de juiste kleding en hoor ik er wel bij? Jongeren die lesbische, homo-, bi-, transgender (LHBT-) gevoelens hebben, staan daarnaast voor extra uitdagingen.

De MDR, de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling Suïcidaal Gedrag bevat de wetenschappelijke onderbouwing voor de vele vraagstukken over diagnostiek en behandeling van suïcidaal ge

Dit is een samenvatting van studies over het effect van mediarapportages op suïcidaal gedrag in de bevolking. Belangrijke kenmerken van rapportages die tot het verhogen of verminderen van suïcidaliteit leiden worden besproken (Sisask & Varnik, 2012).

Wil je weten op welk niveau jouw organisatie bezig is met suïcidepreventie? Vul dan deze monitor in, zie de sterke kanten en onderwerpen die nog verder ontwikkeld kunnen worden. Sinds oktober 2014 werken 24 ggz-instellingen met deze monitor.

Deze richtlijn bevat de wetenschappelijke onderbouwing voor de vele vraagstukken over diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

In dit rapport geeft een overzicht van de epidemiologie van suïcidaliteit in de wereld.. Verder worden risicofactoren en strategieën ter verbetering van de huidige suïcidepreventie besproken (World Health Organization, 2014).