Deze samenvatting van de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling Suïcidaal Gedrag heeft als doel om de richtlijn en de belangrijkste aanbevelingen toegankelijk te maken voor de praktijk.

De signaleringskaart is een tool die snel inzichtelijk maakt welke vijf vragen en daarbij horende stappen belangrijk zijn in het gesprek met een leerling of student.

Bij de handreiking voor het onderwijs 'Als ik kan zeggen wat ik denk' is een stappenplan beschikbaar waar je in één oogopslag kunt zien wat je kunt doen als scholieren en studenten gedachten aan

De volgende onderzoeksvragen staan in dit rapport centraal:

Aanpak

Alle werkgevers worden door de belastingdienst ingedeeld in een sector. Deze sectoren zijn gekoppeld aan de doodsoorzakenstatistiek door 113 Zelfmoordpreventie door middel van de microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dit artikel geeft een overzicht van de suïcidepreventiestrategieën in de wereld en beoordeelt hun effectiviteit (Zalsman et. al., 2016).