Dit artikel bespreekt mogelijke verbeteringen van suïcidepreventie in de zorg op basis van het ‘Zero Suicide’ model. (Hogan & Grumet, 2016)

Literatuurstudie met als doel de beste wetenschappelijke methodes te vinden voor online zelfmoordpreventie, behandeling en interventie en zorg voor nabestaanden.

(Pietrzak E & MCLaughlin R, 2009 PDF - 328KB)

Experts zeggen: tijdig contact na ontslag uit de kliniek is het meest relevant, actiegericht en haalbaar om suïcide te verminderen in de ggz.

Welke aanbevelingen uit de richtlijn suïcidepreventie vinden ggz-professionals, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en leden uit de familie-/ clië

Samenvatting van het beleidsstuk van het Trimbos instituut van 2007.

Suïcidepreventie is vaak afhankelijk van de bereidheid of het vermogen van mensen om over hun suïcidale gedachten te praten. Onderzocht werd welke kenmerken volwassenen hebben die niet praten over hun suïcidale gedachten.