Dit artikel bespreekt mogelijke verbeteringen van suïcidepreventie in de zorg op basis van het ‘Zero Suicide’ model. (Hogan & Grumet, 2016)

Het aantal suïcides in Nederland vertoont sinds 2007 een stijgende lijn. In 2013 hebben 1854 mensen zelf een einde aan hun leven gemaakt, een stijging van 6% ten opzichte van 2012.

Artikel van Ad J.F.M. Kerkhof en Albert M. van Hemert, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2013

Conclusie

Literatuurstudie met als doel de beste wetenschappelijke methodes te vinden voor online zelfmoordpreventie, behandeling en interventie en zorg voor nabestaanden.

(Pietrzak E & MCLaughlin R, 2009 PDF - 328KB)

Experts zeggen: tijdig contact na ontslag uit de kliniek is het meest relevant, actiegericht en haalbaar om suïcide te verminderen in de ggz.

Welke aanbevelingen uit de richtlijn suïcidepreventie vinden ggz-professionals, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en leden uit de familie-/ clië

Samenvatting van het beleidsstuk van het Trimbos instituut van 2007.