Het aantal suïcides in Nederland vertoont sinds 2007 een stijgende lijn. In 2013 hebben 1854 mensen zelf een einde aan hun leven gemaakt, een stijging van 6% ten opzichte van 2012.

Artikel van Ad J.F.M. Kerkhof en Albert M. van Hemert, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2013

Conclusie

Literatuurstudie met als doel de beste wetenschappelijke methodes te vinden voor online zelfmoordpreventie, behandeling en interventie en zorg voor nabestaanden.

(Pietrzak E & MCLaughlin R, 2009 PDF - 328KB)

Samenvatting van het beleidsstuk van het Trimbos instituut van 2007.

Suïcidepreventie is vaak afhankelijk van de bereidheid of het vermogen van mensen om over hun suïcidale gedachten te praten. Onderzocht werd welke kenmerken volwassenen hebben die niet praten over hun suïcidale gedachten.

Hoe ondersteun ik iemand die aan zelfmoord denkt?

Schrik is een logische reactie als je vermoedt dat iemand om wie je geeft aan zelfmoord denkt. Als je van de schrik bekomen bent, wil je er alles aan doen om die ander te helpen. Maar hoe ondersteun je iemand die aan zelfmoord denkt?