Informatiemateriaal

Informatiemateriaal aanvragen

Met dit formulier kan je informatiemateriaal aanvragen.

Informatiemateriaal downloaden

Hieronder kun je ons informatiemateriaal downloaden.

Folder over 113 (Nederlandstalig)

Folder over 113 (Nederlandstalig)

Informatiefolder over de dienstverlening van 113

Folder over 113 (Engelstalig)

Folder over 113 (Engelstalig)

Engelstalige folder over de dienstverlening van 113.

Crisiskaartjes

Crisiskaartjes

Crisiskaartjes van 113 met het telefoonnnummer en de website als jij (of iemand anders) in nood bent en wilt praten met een vrijwilliger via chat of telefoon.

Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Een veiligheidsplan heeft als doel ervoor te zorgen dat jij (of ander) veilig bent en blijft als je je wanhopig, angstig voelt en/of het niet meer ziet zitten. 

Zelfmoordpreventiewijzer

Zelfmoordpreventiewijzer

De zelfmoordpreventiewijzer is ontwikkeld voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met iemand die aan zelfmoord denkt. Het is een hulpkaart met praktische tips en handvatten om op de juiste manier in gesprek te gaan en te blijven met de ander. 

Zelfmoordpreventiewijzer (Engels)

Zelfmoordpreventiewijzer (Engels)

How can you help someone who is struggling with suicide? Engelse versie van de zelfmoordpreventiewijzer.

Handreiking mediaprofessionals

Handreiking mediaprofessionals

Deze handreiking beschrijft wat er vanuit de wetenschap en praktijk bekend is over het maken van media-uitingen over suïcide op een manier die helpt om verdere suïcides te voorkomen. Onderzoek laat zien dat rekening houden met deze inzichten kan leiden tot een afname van het aantal suïcides.

Tien tips voor mediaprofessionals

Tien tips voor mediaprofessionals

Tien tips hoe je op een verantwoorde manier kunt berichten over suïcide.

Handreiking onderwijs

Handreiking onderwijs

De handreiking ‘Als ik kan zeggen wat ik denk’ geeft mensen werkzaam in het onderwijs handvatten om beter om te gaan met suïciidaliteit bij leerlingen. Bijvoorbeeld over hoe je een gesprek over zelfmoordgedachten en – plannen voert, welke hulpverlening je in kunt schakelen en hoe je een suïcidepreventie-protocol opstelt.

Stappenplan scholieren en studenten

Stappenplan scholieren en studenten

Dit stappenplan geeft kort en bondig aan wat je kunt als scholieren/studenten denken aan zelfmoord of als je vermoedt dat iemand een zelfmoordpoging wil doen.

Signaleringskaart onderwijs

Signaleringskaart onderwijs

Veel jongeren die zelfmoordgedachten hebben, een poging doen of zelfmoord plegen, zoeken geen hulp. Signaleer je iemand die suïcidale gedachten heeft, dan kun je zelfmoord bespreekbaar maken en diegene doorverwijzen naar een hulpverlener. Gebruik hiervoor de signaleringskaart.

Handreiking sociaaleconomisch domein

Handreiking sociale domein

Als je bijvoorbeeld werkzaam bent als politieagent, klantmanager, bewindvoerder, gerechtsdeurwaarders of binnen en gemeente, dan is er een kans dat je een cliënt (of collega) kent die aan zelfmoord denkt. Merk je het, als hij of zij overweegt om een einde aan zijn of haar leven te maken? Vaak niet, want praten over zelfmoord is taboe. Dat taboe wil 113 doorbreken met deze handreiking.

Factsheet sociaaleconomisch domein

Factsheet sociale domein

Facts & figures over zelfdoding binnen het sociaaleconomisch domein.

Handreiking huisartsen

Handreiking huisartsen

Deze handreiking biedt de medewerkers van de huisartsenpraktijk, waaronder de POHs, de assistent en de huisarts zelf, handvatten om suïcidale patiënten te herkennen, met hen in gesprek te gaan en hen op een veilige manier toe te leiden naar de juiste zorg. 

Triagetool huisartsen

Triagetool huisartsen

In deze triagetool vind je 5 fundamentele vragen die je als huisarts kunt stellen als een patiënt aan zelfmoord denkt.

Triagetool bedrijfsartsen

Triagetool bedrijfsartsen

In deze triagetool vind je 5 fundamentele vragen die je als bedrijfsarts kunt stellen als een patiënt aan zelfmoord denkt.

Infosheet Samenwerken met naasten in de GGZ

Infosheet Samenwerken met naasten in de GGZ

Samenwerken met naasten in de behandeling van suïcidale mensen in de GGZ wordt door 113 Zelfmoordpreventie aangemoedigd en ondersteund. Hoe je dat aan kunt pakken, lees je in deze infosheet.

Folder Supranet Community

Folder Supranet Community

Wil je aan de slag met suïcidepreventie in je regio? 113 kan je helpen een concreet actieplan op te zetten.

Folder deelname huisartsen aan Supranet Community

Folder deelname huisartsen aan Supranet Community

Informatie voor huisartsen over deelname aan het Suïcidepreventie Actienetwerk in de wijk.

Flyer werving vrijwilligers

Flyer werving vrijwilligers

Voor de werving van vrijwilligers voor 113, kan je deze flyer gebruiken.

Werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag

Werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag

Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag zijn ingewikkelde en gevoelige onderwerpen. De nieuwe werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag geeft ggz-professionals handvatten, tips en achtergrondinformatie over de verschillen en overlappingen van beide gedragingen.

Factsheet Suicide Facts and figures

Factsheet Suicide Facts and figures

Hoeveel mensen sterven er jaarlijks door suïcide? Wat zijn de strategieën met de sterkste evidentie voor suïcidepreventie? Wat is de grootste risicogroep? In de factsheet suïcide facts and figures zetten we de belangrijkste algemene facts en figures rondom suïcide op een rij.  

Factsheet Suïcidaliteit onder jongeren

Factsheet Suïcidaliteit onder jongeren

In Nederland is zelfdoding de grootste doodsoorzaak onder jongeren tussen de 10 en 20 jaar oud. In de factsheet suïcidaliteit onder jongeren geven we een overzicht van de kennis over suïcide onder jongeren.

Factsheet Suïcidaliteit onder LHBT'ers

Factsheet Suïcidaliteit onder LHBT'ers

Mensen die lesbisch, homo, bi en/of transgender (LHBT) zijn of die gevoelens hebben, staan voor extra uitdagingen in vergelijking met anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBT’ers kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoord. In de factsheet suïcidaliteit onder LHBT'ers zetten we in samenwerking met Movisie en de Rijksuniversiteit Groningen de meest recente cijfers op een rij.

Factsheet Suïcidaliteit onder agrariërs

Factsheet Suïcidaliteit onder agrariërs

De zorgen over het aantal zelfdodingen onder boeren neemt toe maar er zijn weinig Nederlandse cijfers bekend. In de factsheet suïcidaliteit onder agrariërs zetten we in samenwerking met LTO Nederland de meeste recente kennis op een rij. 

Factsheet Suïcidaliteit en autisme

Factsheet Suïcidaliteit en autisme

Mensen met autisme hebben vaker zelfmoordgedachten en een grotere kans door zelfmoord te overlijden dan mensen zonder autisme. Volgens een grootschalige Zweedse studie uit 2016 is de kans om te overlijden door zelfdoding voor volwassenen met autisme zelfs ruim 7 keer groter dan voor andere volwassenen. Mensen met autisme en een gemiddelde tot hoge intelligentie hebben een verhoogd suïciderisico in vergelijking tot mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

Facsheet suïcidaliteit onder mannen van middelbare leeftijd

Facsheet suïcidaliteit onder mannen van middelbare leeftijd

Wereldwijd sterven bijna 800.000 mensen door suïcide en de meeste daarvan zijn man.1 Dit is ook het geval in Nederland. In deze factsheet zet 113 Zelfmoordpreventie de kennis over suïcidaliteit onder middelbare mannen op een rij.

Factsheet Gespreksonderwerpen in de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie voor en tijdens COVID-19

Factsheet Gespreksonderwerpen in de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie voor en tijdens COVID-19

Dit onderzoek richt zich op hulpvragers van 113 Zelfmoordpreventie. Door middel van tekstanalyses met algoritmes zijn gespreksonderwerpen in de chatservice van 113 Zelfmoordpreventie onderzocht in de periode 1 december 2019 tot 1 juni 2020, met daarbij de volgende vragen:

  • Wat zijn de meest voorkomende gespreksonderwerpen in de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie?
  • Zijn deze gespreksonderwerpen veranderd tijdens de Coronacrisis (na de invoer van de intelligente lockdown op 23 maart 2020)?
  • Zijn er verschillen in veranderingen in gespreksonderwerpen tussen mannen en vrouwen, jongere en oudere hulpvragers en gespreksonderwerpen van hulpvragers die alleen wonen?
Matrix suïcidepreventie in de organisatie

Matrix suïcidepreventie in de organisatie

In deze matrix kan je aangeven wat er in de organisatie al gedaan is aan suïcidepreventie. Je krijgt per onderdeel overzicht over waar nog verbetering mogelijk is.

Stappenplan suïcidepreventie

Stappenplan suïcidepreventie

Met dit stappenplan verdeel je de taken en verantwoordelijkheden in jouw organisatie ten opzichte van de onderstaande stappen:

  • herkennen
  • bespreken
  • doorverwijzen
  • samenwerken 
Evaluatie

Evaluatie

Evalueer de ervaringen en loop elk jaar je activiteiten rondom suïcidepreventie na. Dit met als doel te ontdekken waar verbetering mogelijk is en op basis daarvan het beleid verder aan te scherpen.

Meerjarenplan

Meerjarenplan

In een meerjarenplan definieer je verschillende acties. Zo veranker je het suïcidepreventiebeleid in de organisatie.

Catalogus onderzoek suïcide Nederland

Voor achtergrondinformatie over suïcide(preventie) in Nederland kan je onze catalogus raadplegen.