Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025

Zeven doelstellingen

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 richt zich op zeven strategische doelstellingen die nader uitgewerkt zullen worden:

  1. Durven en leren praten over suïcide
  2. Professionals opleiden, bijscholen en toerusten
  3. Suïcidepreventie in de wijk verstevigen, op scholen en in de sociaaleconomische sector
  4. Bereik van specifieke doelgroepen vergroten
  5. Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren vanuit samenwerking tussen professionals, naasten en ervaringsdeskundigen
  6. Barrières opwerpen voor dodelijke middelen
  7. Opzet van een landelijk lerend systeem

Download de factsheet hieronder en lees meer over de zeven doelstellingen.

Urgentie is onverminderd hoog

  • Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan zelfdoding.
  • Ongeveer 250.000 naasten worden jaarlijks getroffen door een zelfmoord van een dierbare.
  • Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen in ons land een suïcidepoging. Zo’n 40 mensen moeten hiervoor worden behandeld op de spoedeisende hulp.

Ook de coronacrisis en de hierdoor in gang gezette recessie bieden reden tot zorg. Net als eerdere economische crises leidt deze pandemie naar verwachting tot meer suïcides, omdat mensen in hun wanhoop, angst of depressie geen andere uitweg zien.

De vrijblijvendheid voorbij

Tegen deze achtergrond is het van groot belang dat we ons volop blijven inzetten om het aantal suïcides en suïcidepogingen terug te dringen. Laten we met veel partijen bouwen aan nog betere suïcidepreventie, de vrijblijvendheid voorbij, vanuit het gedeelde besef dat elke suïcide er één te veel is.

Landelijke Agenda Suïcidepreventie als richtinggevend kader

Deze is voor de periode 2021- 2025 opnieuw opgesteld en bouwt logisch voort op alles wat er landelijk is neergezet in verschillende domeinen: de zorg, het onderwijs, de sociaal-economische sector en de media.

Integrale aanpak, breed commitment

Suïcidepreventie wint aan slagkracht met een integrale netwerkaanpak, waarbij partners de eigen expertise en die van netwerken combineren. Versterking van deze netwerkaanpak staat dan ook centraal in de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, zodat nog meer mensen, bedrijven en organisaties zich aansluiten.

Investeringen

Het hierna voorgestelde brede pakket aan maatregelen vraagt jaarlijks om een investering van 4,8 miljoen euro. Dat komt neer op 25 cent per inwoner.

Ondertekenaars

De Landelijke Agenda 2021-2025 is door verschillende partijen ondertekend.

naar het overzicht van ondertekenaars

Talkshow 28 januari

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tekende op 28 januari met tal van maatschappelijke organisaties de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie, waarin zij samen optrekken om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Het Ministerie van VWS stelt hiervoor de komende vijf jaar een bedrag van 24 miljoen euro ter beschikking. Juist door samen op te trekken, wint zelfmoordpreventie aan slagkracht. Paul Blokhuis:  “It takes a society to prevent a suicide”.

Hieronder kan je de talkshow bekijken.