Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

 

 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Om het suïcidecijfer te laten dalen is de hele samenleving aan zet

Om het suïcidecijfer te laten dalen is volgens 113 de hele samenleving aan zet. Iedereen kan helpen. Zo kunnen alle Nederlanders die vermoeden dat het niet goed gaat met iemand een gesprek starten. Dat is spannend, maar iedereen kan het leren. De schaamte rondom suïcidale gedachten is vaak groot, een gesprek waarin deze gedachten concreet benoemd worden geeft verlichting en kan het begin zijn van verbetering. Er zijn gratis online trainingen ontwikkeld die iedereen in Nederland leert hoe zo’n gesprek gevoerd kan worden

Campagnes

113 initieert diverse campagnes om mentale gezondheid en suïcidale gedachten bespreekbaar te maken. Zowel via de openbare ruimte (bankjes die ruimte voor een goed gesprek bieden) als op social media en op televisie (campagne gericht op mannen van middelbare leeftijd). Voor jongeren is er een speciale campagne gestart hoe zij het gesprek aan kunnen, gaan. Het is bijvoorbeeld belangrijk altijd een volwassene te betrekken. Zie ook: Durf te praten. Het platform Houd Moed biedt verhalen en een community waar mensen met donkere gedachten via verhalen van lotgenoten houvast en hoop kunnen vinden. Tot slot wordt het Australische initiatief ChatSafe naar Nederland gehaald. ChatSafe leert gebruikers van social media veilig te communiceren over suïcidaliteit. 

Professionals in contact met risicogroepen

Professionals en ouders die in contact staan met kwetsbare doelgroepen kunnen een gatekeeperstraining volgen. Zij leren dan hoe je zelfdodingsgedachten herkent en bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. Via campagnes wordt gestimuleerd dat zulke trainingen worden gevolgd. Dit is belangrijk. Zo weten we bijvoorbeeld dat mensen met schulden twee keer zo vaak suïcidale gedachten hebben als mensen zonder schulden. Het is dus cruciaal dat een schuldhulpverlener getraind is om signalen te herkennen, het gesprek te kunnen voeren en door te kunnen verwijzen naar hulp. Zie voor meer informatie over schulden en suïcidepreventie: samenmindersuicide.nl/schulden     

Speciale aandacht omgeving jongvolwassenen

Er zijn momenteel diverse initiatieven gericht op preventie van suïcidaliteit bij jongeren en jong volwassenen. Om een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn is de STORM aanpak voor scholen ontwikkeld en in diverse regio's ingezet. Er worden extra campagnes en trainingen ontwikkeld en georganiseerd. Vanuit het platform Samen Minder Suïcide worden scholen, werkgevers, burgers en de zorg gemotiveerd om hun aandeel in de suïcidepreventie op te pakken. Zij worden hierbij ondersteund door experts die concrete acties kunnen aanreiken. Meer informatie is te vinden op de landingspagina: samenmindersuicide.nl/jongvolwassenen

Zorgprofessionals

Ook zijn er de zorgprofessionals die veiligheid en goede zorg kunnen bieden aan mensen die kampen met suïcidaliteit. De Leidraad “Suïcidepreventie bij Jongeren, een netwerkbrede aanpak”  geeft organisaties in de jeugdzorg concrete aanbevelingen. Voor de ggz is een toolkit beschikbaar die praktische ondersteuning biedt bij de behandeling van cliënten met suïcidaliteit. En omdat de huisarts een onmisbare schakel is in de ketenzorg rond suïcidaliteit, is voor deze beroepsgroep een e-learning ontwikkeld. 

Initiatiefwetsvoorstel integrale suïcidepreventie

Momenteel vinden de coalitieonderhandelingen plaats. Suïcidepreventie hoort wat 113 betreft in het regeerakkoord. Elf politieke partijen besteden al expliciete aandacht aan suïcidepreventie. Door het in hun verkiezingsprogramma een plek te geven, door het initiatiefwetsvoorstel integrale suïcidepreventie te steunen of beide. Met het initiatiefwetsvoorstel integrale suïcidepreventie – dat al op een meerderheid kan rekenen – geeft de Tweede Kamer de overheid de sleutel in handen om samen eenzame en radeloze suïcides te voorkomen. Lees hier meer.

Onderzoek is cruciaal

Een suïcide is complex, er is zelden één reden aan te wijzen waarom iemand uit het leven stapt. Onderzoek is cruciaal om de achtergrond van suïcides beter te begrijpen en op deze kennis interventies te ontwikkelen. Lees hier alles over het onderzoek van 113 en hier meer specifiek over psychosociale autopsie.  

Meer informatie

Wil je meer lezen over de Landelijke Agenda Suicidepreventie, kijk dan op www.samenmindersuicide.nl. Nieuwsgierig hoe 113 werkt, lees dan hier meer over ons.