Privacy, anonimiteit en persoonsgevens

Lees ook onze disclaimer en voorwaarden.

Anonimiteit

Je bent bij ons net zo(min) anoniem als op andere plekken op internet. Je krijgt in principe hulp zonder je bekend te maken, tenzij je ervoor kiest om meer informatie met ons te delen. In uitzonderlijke gevallen wordt een minimum aan informatie over jou gedeeld met anderen om groot gevaar af te wenden. Jouw eventuele beslissing om zelfmoord te plegen, valt daar niet onder, tenzij er wordt ingeschat dat jij de gevolgen van die beslissing niet kunt overzien en wilsonbekwaam* overkomt. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij verwardheid door  intoxicatie of een delier, andere neuropsychologische stoornissen of een psychose. Ook als het doorbreken van ons beroepsgeheim echt nodig lijkt om groot, relevant gevaar voor anderen af te wenden, zullen we dat doen, bijvoorbeeld door je IP-adres** te delen met de politie.

Geheimhouding

Een andere kwestie is die van geheimhouding. Net zoals artsen en andere hulpverleners zijn de medewerkers van 113 gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit kan niet worden doorbroken, tenzij er sprake is van een zogenaamd “conflict van plichten”. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstig gevaar dat dreigt voor anderen en dat alleen kan worden doorbroken door derden in te schakelen, bijvoorbeeld een behandelaar of zelfs politie. De hulpverlener moet dan afwegen of het gevaar zo groot is dat het doorbreken van het beroepsgeheim in verhouding staat tot het gevaar (proportionaliteit) en dat het gevaar niet met een minder ingrijpend alternatief kan worden afgewend (subsidiariteit). Als er gegevens van de hulpvrager beschikbaar zijn of worden gesteld, zal 113 deze in uiterste nood kunnen gebruiken.

Overmatig gebruik

Wij weten inmiddels dat het overmatig gebruik van online diensten schadelijke gevolgen kan hebben voor hulpvragers en dat willen wij voorkomen. Het systeem waarmee we chatten en bellen kan, middels de individuele IP-adressen en telefoonnummers,  achterhalen hoe vaak iemand gebruik maakt van onze diensten. Wij weten dan nog steeds niet wie je bent, maar zien wel hoe vaak je bij ons bent geweest. Wanneer wij vermoeden dat er bij jou sprake zou kunnen zijn van schadelijke effecten van het overmatig gebruik van onze diensten zullen wij je vragen daarover in gesprek te treden met een van onze professionals en zullen afspraken worden gemaakt over verantwoord gebruik van onze diensten.

Dossier

Wanneer je therapie krijgt bij 113 bevat jouw dossier de e-mails, wat je invult in het online behandelsysteem, transscripts van de gesprekken en eventueel de door hulpverlener gemaakte aantekeningen. 113 zorgt voor goede beveiliging en vertrouwelijkheid van de dossiers. Alleen jouw hulpverlener en diens vervangers hebben toegang tot je dossier dat volgens wettelijke regels 15 jaar bewaard moet blijven. Je hebt het recht je dossier in te zien, aan te vullen, of om correcties of vernietiging te vragen. Dat kan je aan je hulpverlener vragen, die zal je vragen aan te tonen wat jouw dossier is.

Wanneer je contact met ons hebt via de crisislijnen, is er geen dossier zoals bij therapie. We bewaren de gespreksinformatie wel voor de verbetering van onze hulp (zie hieronder).

Wetenschappelijk onderzoek

We willen onze hulp blijven verbeteren door te leren van onze eerdere hulp en daarom maken we voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsbevordering en onderwijs, gebruik van de beschikbare en geanonimiseerde cliëntgegevens. Onze hulpverleners zorgen ervoor dat herleiding van de gegevens tot natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen (artikel 458 WGBO). De onderzoeken zijn in het  algemeen belang en kunnen zonder cliëntgegevens niet uitgevoerd worden. Mocht je bezwaar hebben, meld dit dan aan je hulpverlener of de medewerker in de crisislijnen. Hij/zij zal er dan voor zorgen dat je gegevens niet gebruikt worden en dit ook registreren. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

VraagMaar app

Alle gegevens die in de app worden opgeslagen, betreffen lokale gegevens voor het uitvoeren van de oefeningen. Deze worden enkel lokaal op je mobiele telefoon of tablet van de gebruiker opgeslagen. Er worden geen gegevens van persoonlijke aard opgeslagen. Om een pushbericht te kunnen sturen als reminder wordt een referentie naar je telefoon/tablet opgeslagen op de server. Dit betreft een Google- of Apple ID, waar 113 niks mee kan of wil.

113 kan anoniem of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het gebruik van besturingssysteem en het gebruik van de applicatie. Dit maakt het mogelijk de VraagMaar app te optimaliseren voor de gebruikers. Persoonlijke content wordt niet gebruikt bij het verzamelen van deze statistieken.

Backup app

Alle gegevens van de gebruiker van de app worden enkel lokaal op de mobiele telefoon van de gebruiker opgeslagen. Een gebruiker van de app kan een andere gebruiker toestaan om BackUp Box items door te sturen door een voor deze gebruikers uniek token uit te wisselen. De informatie die wordt doorgestuurd van de ene naar de andere gebruiker beperkt zich tot de BackUp Box items die expliciet zijn uitgekozen om door te sturen. Doorgestuurde items worden via een beveiligde verbinding verzonden naar een centraal cloudplatform dat door de appontwikkelaar Zenjoy BVBA is ontwikkeld. De verstuurde informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een beveiligde database tot de ontvanger de informatie ophaalt of tot een termijn van 6 maanden overschreden is. Hierna wordt de informatie verwijderd van het cloudplatform. De informatie wordt niet openbaar gemaakt of gedeeld met derden.

113 kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het gebruikte besturingssysteem of het gebruik van de applicatie om de app te optimaliseren voor de gebruikers. Er wordt geen persoonlijke content gebruikt ten behoeve van statistieken.

Veiligheid internet

Voor online communicatie gebruikt de hulpverlener een computer die is uitgerust met een up-to-date virusscanner, firewall en recente patches voor de software waarmee gewerkt wordt. Verder is de veiligheid natuurlijk afhankelijk van hoe jij je computer hebt beveiligd. De betrouwbaarheid en de veiligheid van de chatcontacten worden gewaarborgd doordat de chatapplicatie zich binnen een "secure" omgeving bevindt.

Cookies

113 maakt gebruik van Google Analytics om door middel van statistieken het bezoek op de site inzichtelijk te maken. Dit betekent dat op de pc, tablet of telefoon van een bezoeker van de website een analytische cookie geplaatst wordt. Dit doen we alleen om onderzoek te kunnen doen en mensen die onze website bezoeken beter te kunnen helpen.

113 maakt gebruik van functionele cookies om de website beter te laten functioneren. 

113 maakt geen gebruik van tracking cookies die individueel surfgedrag bijhouden en profielen opstellen om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken.

Als je als gebruiker van ons online behandelplatform (New Health Collective) aangeeft dat je wilt dat je inlognaam onthouden wordt, wordt ook hiervoor een cookie geplaatst.

Contact

Als 113 hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Die kan bereikt worden op FunctionarisAVG@113.nl en via 020 3113 883.

 

*Wilsbekwaam is iemand als hij in staat is om alle  informatie die nodig is om een specifieke beslissing te nemen te begrijpen, af te wegen,  de gevolgen daarvan te overzien  en/of op het vermogen een besluit te nemen.

** Elke computer die is aangesloten op het internet of netwerk heeft een nummer waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet. Bij mensen die vanuit huis werken, identificeert het IP-adres hun internetprovider. Bijdragen op het internet zijn hierdoor bijna nooit werkelijk anoniem. De persoon achter een IP-adres is in de meeste gevallen te achterhalen, soms direct, maar meestal alleen met medewerking van justitie. Deze vraagt vervolgens bij de betreffende provider op wie dat adres op dat moment gebruikte.