Supranet GGZ

Supranet GGZ is het lerend netwerk voor- en door ggz-professionals, dat in juli 2016 van start ging op initiatief van 113. Aan Stichting Supranet GGZ nemen ggz-instellingen deel. Zij willen het aantal suïcides en pogingen onder hun cliënten fors terugdringen. Door uitwisseling van informatie over suïcide en voorbeelden van goede preventie en zorg leren ze met elkaar hoe de zorg voor suïcidale mensen verbeterd kan worden. Buitenlandse programma’s hebben al aangetoond dat dit werkt.

Activiteiten

Supranet GGZ is geïnspireerd op NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Inmiddels werken bijna alle Nederlandse IC’s hieraan mee om de kwaliteit van IC-zorg in Nederland te verbeteren en het aantal sterfgevallen op de intensive care te verminderen.

De voorbereidingen voor Supranet GGZ zijn in 2015 gestart. In juli 2016 werd de stichting Supranet GGZ opgericht. Vanaf 2017 start de eerste groep van 14 deelnemende ggz-instellingen met het verzamelen van data en het in kaart brengen van de belangrijkste voorbeeldpraktijken. Hulpverleners uit de instellingen kunnen onder andere hieraan meewerken door deel te nemen aan de werkgroep registratie of de werkgroep kwaliteit. Een medewerker gegevensbescherming controleert dat privacy-afspraken worden nagekomen. 113 doet de bedrijfsvoering van Supranet GGZ en ondersteunt de activiteiten.

Verzamelen van data

Supranet GGZ verzamelt voor hulpverleners relevante, op eenduidige manier geregistreerde data van ggz-instellingen. Deze worden opgeslagen in een landelijk database. Instellingen krijgen tweemaal per jaar feedbackrapportages. Deze laten op een betrouwbare manier en anoniem zien wat de kwaliteit van hun suïcidepreventie en zorg is vergeleken met die van de andere deelnemers. Ook staat er in de feedbackreportages hoeveel suïcides en suïcidepogingen er in de instelling waren.

Benchmarking

De zorgsector heeft met Supranet GGZ een belangrijke stap gezet naar betekenisvolle benchmarking. Tot nu toe werden uitsluitend absolute aantallen jaarlijks bekendgemaakt via de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Vergelijkingen tussen instellingen of in de tijd op basis van het absolute aantal suïcides zijn niet veelzeggend. Ze zijn namelijk geen basis voor leren en verbeteren. Als er bijvoorbeeld in één instelling minder suïcides zijn dan in een ander, dan kan dat komen doordat het een kleinere instelling is, maar bijvoorbeeld ook doordat het een jeugdinstelling is. Om betekenisvolle informatie te genereren moeten data gecorrigeerd worden voor zoveel mogelijk variabelen die effect hebben op het aantal suïcides. Het gaat hierbij om kenmerken van de cliënten, van de instelling en van de regio. Supranet GGZ wil dat vanaf 2017 met zoveel mogelijk deelnemers doen, zodat er betrouwbare informatie beschikbaar komt voor kwaliteitsverbeteringen.

Meer informatie over Surpanet GGZ staat op de website van Supranet GGZ of lees het interview met Jan Mokkenstorm en Klaas Bets (voorzitter Stichting Supranet) in de Psychiater.