Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

 

 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Suïcides sinds de start van de coronacrisis in Nederland

Duiding december 2023

Geen toename in het totaal aantal suïcides in Nederland
COMMISSIE ACTUELE NEDERLANDSE SUICIDEREGISTRATIE

De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) is opgericht in april 2020 en heeft inzicht in het maandelijks aantal suïcides in Nederland om een eventuele toename zo vroeg mogelijk te constateren.

Sinds april 2020 tot en met november 2023 is er geen significante toename van het totaal aantal suïcides in Nederland.

CANS constateerde in 2021 en 2022 een toename in het aantal suïcides onder jongeren tot 30 jaar. Ook in februari en september 2023 constateert CANS in deze groep een verhoogd aantal suïcides. Om meer inzicht te krijgen in mogelijke factoren die hebben bijgedragen aan deze toename en aanbevelingen te kunnen doen hoe deze trend te keren, sprak 113 Zelfmoordpreventie met 41 jongvolwassenen mét en zonder suïcidaal gedrag. Specifiek is gekeken naar welke behoeften jongvolwassenen hebben aan hulp en ondersteuning.

Het onderzoeksrapport 'Stop suïcide onder jongvolwassenen: een verdiepend onderzoek naar wat jongvolwassenen zélf denken en belangrijk vinden, met praktische aanbevelingen.' kunt u HIER vinden.

CANS hanteert een stoplichtmethode, waarbij maandelijkse suïcidecijfers de classificatie rood (=zorgelijk), oranje, geel en groen krijgen. De classificatie rood wordt gegeven wanneer de incidentie van suïcide (het aantal suïcides relatief ten opzichte van de omvang van de populatie) in een maand de 95ste percentielwaarde overschrijdt. Dit betekent dat de incidentie in die maand significant hoger is vergeleken met de incidentie per maand in eerdere jaren (2013 t/m 2019).

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat, bel 113 of bel gratis 0800-0113. Leer als omstander het gesprek te voeren met de gratis online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl.

Voor aanvullende vragen of informatie, neem contact op met Renske Gilissen, Hoofd Onderzoek 113 Zelfmoordpreventie, voorzitter van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie, [email protected]. Voor persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerder: Scarlet Hemkes, [email protected], 06-15082005.
De CANS is opgericht door 113 Zelfmoordpreventie en bestaat uit leden vanuit het Registratienetwerk Forensische Geneeskunde, ProRail, NS, IGJ, de Nederlandse ggz, initiatiefgroep Zero Suïcide, FARR, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Amsterdam, Supranet GGZ, vakgroep Forensische Geneeskunde GGD GHOR NL en 113 Zelfmoordpreventie.