Denk je aan zelfmoord?

We zijn er voor je.
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Suïcides sinds de start van de coronacrisis in Nederland

Duiding december 2022

Geen toename in het totaal aantal suïcides tot en met november 2022.

Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie

De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) is opgericht in april 2020 en heeft inzicht in het maandelijks aantal suïcides in Nederland om een eventuele toename zo vroeg mogelijk te constateren.

Sinds april 2020 tot en met september 2022 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland. De commissie hanteert een stoplichtmethode, waarbij maandelijkse suïcidecijfers de classificatie rood (=zorgelijk), oranje, geel en groen krijgen. De classificatie rood wordt gegeven wanneer de incidentie van suïcide (het aantal suïcides relatief ten opzichte van de omvang van de populatie) in een maand de 95ste percentielwaarde overschrijdt. Dit betekent dat de incidentie in die maand hoger is vergeleken met de incidentie per maand in eerdere jaren (2013 t/m 2019).

CANS constateerde in 2021 een toename in het aantal suïcides onder jongeren tot 30 jaar. Ook in juni, augustus en oktober 2022 constateert CANS in deze groep een verhoogd aantal suïcides. Hiertoe is nader onderzoek gedaan. In de maand november 2022 was het aantal suïcides weer op het niveau van voorgaande jaren. CANS ziet wel dat een toename in het aantal suïcides onder jongeren zich in 2022 voortzet.


Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat, bel 113 of bel gratis 0800-0113. Leer als omstander het gesprek te voeren met de gratis online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl.

Voor aanvullende vragen of informatie, neem contact op met Dr. Renske Gilissen, Manager Onderzoek 113 Zelfmoordpreventie, voorzitter van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie, [email protected]. Voor persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerder: Scarlet Hemkes, [email protected], 06-15082005.

De CANS is opgericht door 113 Zelfmoordpreventie en bestaat uit leden vanuit het Registratienetwerk Forensische Geneeskunde, Nationale Politie, ProRail, NS, IGJ, de Nederlandse ggz, initiatiefgroep Zero Suïcide, FARR, GGD Brabant-Zuidoost, Supranet GGZ, vakgroep Forensische Geneeskunde GGD GHOR NL, 113 netwerk ziekenhuizen en 113 Zelfmoordpreventie.