Suïcides sinds de start van de coronacrisis in Nederland

Duiding 13-10-2021

  • Geen toename in totaal aantal suïcides

Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie

Zorgen over een mogelijke toename in suïcides tijdens de Coronacrisis zijn aanleiding geweest om in maart 2020 de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) op te richten, die inzicht heeft in de wekelijkse en maandelijkse ontwikkelingen. 

Over de periode tot en met september 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland.1

CANS heeft geconstateerd dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in januari en februari van 2021 hoger was dan in dezelfde maanden in eerdere jaren (2013 t/m 2019). Deze hogere aantallen werden in de maanden april-september niet gezien.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat of bel 113 of bel gratis 0800-0113. Leer als omstander het gesprek te voeren met de gratis online training suïcidepreventie.

Voor aanvullende vragen of informatie, neem contact op met Dr. Renske Gilissen, Manager Onderzoek 113 Zelfmoordpreventie, voorzitter van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie, R.Gilissen@113.nl. Voor persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerder: Scarlet Hemkes, S.Hemkes@113.nl, 06-15082005.

De CANS is opgericht door 113 Zelfmoordpreventie en bestaat uit leden vanuit het Registratienetwerk Forensische Geneeskunde, Nationale Politie, ProRail, NS, IGJ, de Nederlandse ggz, initiatiefgroep Zero Suïcide, FARR, GGD Brabant-Zuidoost, Supranet GGZ, vakgroep Forensische Geneeskunde GGD GHOR NL, 113 netwerk ziekenhuizen en 113 Zelfmoordpreventie.

 

De commissie hanteert een stoplichtmethode, waarbij maandelijkse suïcidecijfers de classificatie rood (=zorgelijk), oranje, geel en groen krijgen. De classificatie rood wordt gegeven wanneer de incidentie van suïcide (het aantal suïcides relatief ten opzichte van de omvang van de populatie) in een maand de 95ste percentielwaarde overschrijdt. Dit betekent dat de incidentie in die maand hoger is vergeleken met de incidentie per maand in eerdere jaren (2013 t/m 2019; sterftecijfer is hoger dan 95% van de andere maanden). Voor jongeren tot 30 jaar waren de maanden januari en februari 2021 rood.