Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Wat kan je zelf doen?

Je kunt schuldhulpverlener zijn, maar ook werkzaam zijn voor de afdeling Werk en inkomen van de gemeente, als deurwaarder, echtscheidingsadvocaat of reïntegratiecoach. Het signaleren van zelfmoordgedachten kan van levensbelang zijn: het bespreken van deze gedachten kan een enorme opluchting zijn. Verwijzen naar professionele hulp kan het zetje zijn dat hij of zij nodig heeft om iets aan deze problemen te doen.

In onze gratis online training suïcidepreventie en de gatekeepertraining leer je hoe je dat kunt doen. Onze Academy biedt ook trainingen, voorlichtingen en workshops op maat.

Wil je meer weten hoe mensen tot suïcidale gedachten komen?

Wat kun je doen als bedrijf/organisatie/instelling

  • Zelfmoordpreventie (en nazorg) opnemen in beleid (sociale veiligheid) 
  • Zorgen voor heldere rollen: wie heeft welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Naar wie verwijs je binnen/buiten de organisatie door? 
  • Voorlichting aanbieden aan medewerkers over signaleren van eventuele suïcidaliteit
  • Medewerkers trainen in gespreksvaardigheden rondom suïcidepreventie

Suïcidepreventiebeleid in de organisatie

Weten over hoe je suïcidepreventie kunt opzetten of verbeteren? Op deze pagina vind je handvatten om suïcidepreventie een structurele plek te geven binnen de organisatie. 

Te gebruiken materialen

Vraagmaar app

Onze Vraagmaar app helpt je om een gesprek te voeren met iemand die aan zelfmoord denkt. Deze is gratis te downloaden voor Apple en Android.

Catalogus onderzoek suïcide Nederland

Voor achtergrondinformatie over suïcide(preventie) in Nederland kan je onze catalogus raadplegen.

Misverstanden over omgaan met mensen met zelfmoordgedachten

Over zelfmoord bestaan veel misverstanden waar je je als buitenstaander belemmerd door kunt voelen. Het kan de drempel verhogen om een gesprek over zelfmoord aan te gaan. Bijvoorbeeld het misverstand dat als je iemand vraagt of hij aan zelfmoord denkt, dit deze persoon op een idee brengt.  Uit onderzoeken weten we dat dit niet het geval is. Het helpt de ander juist als je er naar vraagt. Het zorgt ervoor dat de ander zijn hart kan luchten en meer ruimte voelt om hulp te zoeken. 

Lees over een aantal belangrijke misverstanden rondom zelfmoord, en hoe je als buitenstaander met dit onderwerp kunt omgaan.