10 september congres Suïcidepreventie: van goedbedoelend naar professioneel

08 juli 2020
Congres suicidepreventie

10 september is het World Suicide Prevention Day, deze dag biedt een podium om suicidepreventie extra onder de aandacht te brengen. In het licht van deze dag organiseert RINO Amsterdam in samenwerking met o.a. 113 Zelfmoordpreventie het congres Suicidepreventie: van goedbedoelend naar professioneel. 

Het congres staat geheel in het teken van het opleiden van GGZ-professionals die in hun werkveld te maken kunnen krijgen met suïcidaliteit en suïcidepreventie. Verschillende experts zullen gedurende het congres deze GGZ-professionals voorzien van actuele kennis en praktische vaardigheden, zodat zij sneller kunnen signaleren, het gesprek over zelfdoding aandurven te gaan en weten aan te sluiten bij de gevoelens van cliënten, familieleden en nabestaanden. Congres Suïcidepreventie geeft handvatten om goedbedoelende interventies te veranderen in doeltreffende technieken en methoden door een professionele benadering van suïcide en suïcidepreventie.

Prof. dr. Ad Kerkhof:“.. we mogen ervan uitgaan dat als alle opleidingen substantiële aandacht aan suïcidepreventie gaan besteden, dat er toe zal leiden dat op korte termijn in Nederland vele tientallen suïcides per jaar zullen worden vermeden, honderden suïcidepogingen niet hoeven te worden ondernomen en duizenden patiënten sneller en meer adequaat zullen worden behandeld.”

Hybride congres

Het congres is niet gecanceld door de coronacrisis. Er is misschien wel juist geen periode urgenter dan nu om kennis op te doen of te versterken over dit belangrijke onderwerp. Daarom is er gekozen voor een innovatieve manier om het congres door te laten gaan: een hybride vorm van deelname. Kom kijken en luisteren naar vooraanstaande keynote-sprekers en workshopleiders, uit binnen- en buitenland, in het Beatrixtheater in Utrecht of thuis vanachter je computer. Sprekers zijn onder meer David A. Jobes, Ad Kerkhof, Remco de Winter, Jos de Keijser, Bert van Luyn en vanuit 113 Zelfmoordpreventie Renske Gilissen (hoofd onderzoek) en Stijn Loeffen (trainer & consultant). 

Paul Blokhuis en de Jan Mokkenstorm Prijs

Ook staatssecretaris Paul Blokhuis komt naar het congres. Hij zal een speech houden en samen met de vrouw van Jan Mokkenstorm de eerste Jan Mokkenstorm Prijs uitreiken. Psychiater Jan Mokkenstorm (1962 – 2019) was de oprichter van 113 Zelfmoordpreventie.

Partners

Partners in het organiseren van dit congres zijn: RINO Amsterdam , IASP (International Association Suicide Prevention), GGZ Rivierduinen, NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), Trimbos Instituut en  Ivonne van der Ven stichting. Allemaal organisaties die zich bezighouden met suïcidepreventie. 

Sinds 26 mei is de congressite live en kun je je inschrijven via: https://suicidepreventiecongres.nl/! Maak gebruik van de early bird korting bij aanmelden t/m 1 augustus.

Bekijk de introfilm over het congres.