Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
middel x overleden

Onderzoek naar het gebruik van middel X

Sinds 2015 zijn er in Nederland zeker 172 mensen gestorven nadat zij het zelfdodingspoeder middel X gebruikten. Bij zeventig procent van hen is een „psychiatrische voorgeschiedenis” geregistreerd, blijkt uit het onderzoek Suïcide door middel van zelfdodingspoeders, dat 113 initieerde in samenwerking met GGD Amsterdam. Niet eerder werd het aantal sterfgevallen met middel X in kaart gebracht.

Het onderzoek is verricht op basis van de registratie van forensisch artsen van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2022. Gegevens van 23 van de 25 GGD-regio’s in Nederland werden gebruikt.

De gemiddelde leeftijd van mensen die hun leven met dit middel beëindigen is 59. Onderzoeker Lizanne Schweren: „Deze cijfers wijzen uit dat het een zeer diverse groep is met mensen uit alle leeftijdscategorieën, en dat de groep niet alleen bestaat uit ouderen die een weloverwogen keuze maken.”

Het onderzoek is in januari afgerond, maar 113 brengt de cijfers nu pas naar buiten. „Het communiceren over methoden van suïcide brengt het risico op kopieergedrag met zich mee”, zegt onderzoeker Schweren, daarom verspreidde 113 de onderzoeksresultaten aanvankelijk alleen bij direct belanghebbenden, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). „In de berichtgeving over het proces rondom middel X zagen we dat werd aangenomen dat er geen cijfers zijn. Dat klopt niet en dat wilden we rechtzetten.”

113 ziet deze onderzoeksresultaten als het begin van uitvoeriger onderzoek. De organisatie wil graag met nabestaanden praten over de voorgeschiedenis van mensen die zijn overleden door zelfdoding, en roept hen op zich hier te melden.

Lees het volledige artikel van NRC hier en bekijk het onderzoeksrapport over het gebruik van middel X hier.