Suïcide per werksector

14 maart 2019
taxi

In Nederland kwamen in de periode 2013-2016 de meeste suïcides (in relatieve en absolute zin) voor bij uitzendkrachten die werken bij uitzendbedrijven. Relatief zien we veel suïcides bij mensen die werken bij instellingen of diensten die zich bezighouden met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), Werk en (re)integratie) en bij mensen die werken bij de taxi- en ambulancevervoer.

De gezondheidssector scoort hoog als het gaat om absolute aantallen. Opvallend voor de agrarische sector is de toename van het aantal suïcdes..De grootste toename zien we echter in de werk- en (re)integratie sector.

Lees verder