Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk

20 februari 2018
Handreiking suicidepreventie huisartsenpraktijk

Stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft een triagetool en handreiking voor huisartsen samengesteld met daarin acties voor suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk. Met 5 vragen kan de juiste zorg, passend bij de ernst en aard van de suïcidale gedachten en handelingen van de patiënt, worden bepaald. Deze aanpak biedt de medewerkers van de huisartsenpraktijk handvatten om suïcidale patiënten te herkennen, in gesprek te gaan en hen op een veilige manier naar de juiste zorg te leiden.

In Nederland plegen vijf mensen per dag zelfmoord. Eén op de twee mensen die overlijdt door zelfmoord heeft in de maand ervoor de huisarts bezocht. Tijdens dat laatste consult werd slechts bij 1 op de 3 mensen het risico op suïcide herkend.

Dit biedt kansen voor preventie in de huisartsenpraktijk. De huisarts, praktijkondersteuner of assistente heeft een belangrijke rol bij het voorkomen van zelfmoord bij patiënten. Het bespreekbaar maken van zelfmoordgedachten is de eerste stap bij preventie want 87 procent van de Nederlanders ervaart een taboe rondom suïcide. Ook hulpverleners en patiënten ervaren dit taboe.

De huisartsenpraktijk is een onmisbare schakel in de ketenzorg rond suïcidaliteit en het bewaken van de continuïteit van zorg. Het is bij uitstek de plaats waar een patiënt met suïcidale gedachten en handelingen zich veilig moet voelen om hierover te spreken.
 

De triagetool en handreiking is ontwikkeld door 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met huisartsen, psychologen en psychiaters. Bestaande richtlijnen zijn de basis. Het doet een appèl op de professionals in de huisartsenpraktijk om zelfmoord en zelfmoordpogingen onder patiënten terug te dringen.

De triagetool en handreiking zijn hier te downloaden of bestellen.