Tijdig contact na ontslag uit kliniek meest relevant bij suïcidepreventie

03 maart 2020
Kim Setkowski

Experts zeggen: tijdig contact na ontslag uit de kliniek is het meest relevant, actiegericht en haalbaar om suïcide te verminderen in de ggz. Dat concludeert Kim Setkowski, onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie in onderzoek naar het gebruik van de richtlijn suïcidaal gedrag. De richtlijn geeft GGZ-professionals sinds 2012 handvatten om het risico op zelfmoord binnen de zorg te verkleinen. GGZ-professionals, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en leden uit de familie-/ cliëntenraad werden gevraagd naar de het meest relevante interventies uit de richtlijn. Tijdig contact na ontslag uit de kliniek betekent dat er binnen twee weken na het ontslag uit de kliniek face-to-face contact is geweest tussen de cliënt en een medewerker van de kliniek. 

In de studie zijn de richtlijnaanbevelingen beoordeeld door 23 suïcide-onderzoekers, 44 ggz-professionals en 23 ervaringsdeskundigen en leden uit de familie-/ cliëntenraad. Vijf indicatoren werden door de experts als meest relevant en actiegericht beoordeeld:

  • Screenen op suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag,
  • Aanwezigheid van een veiligheidsplan,
  • Tijdig contact na ontslag uit kliniek,
  • Warme overdracht en
  • Betrekken van naasten.

Het onderzoeksartikel is gepubliceerd in BMC Psychiatry. Lees hier het artikel voor meer informatie over de exacte onderzoeksmethode, de opgestelde definities en omschrijving van de kwaliteitsindicatoren.