Richtlijn suïcidaal gedrag

Voor professionals in de zorg is een richtlijn suïcidaal gedrag opgesteld die hen helpt te bepalen of iemand suïcidaal is. Deze richtlijn heet eigenlijk ‘multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’. De richtlijn geeft professionals handvatten om te bepalen of iemand suïcidaal is en welke behandelmethode daarbij hoort.

Wat is de richtlijn suïcidaal gedag?

‘Wanneer is iemand suïcidaal?’ Dat is de vraag die je als professional(zoals (huis)arts, psycholoog, psychiater en psychiatrisch verpleegkundige en psychotherapeut) probeert te beantwoorden als je de richtlijn suïcidaal gedraag erbij pakt. Onder suïcidaal gedrag vallen gedachten, handelingen en pogingen die een intentie tot zelfdoding laten zien.

Behandeling volgens de richtlijn

Vermoed jij als professional dat jouw patiënt suïcidaal is dan zal  je erachter proberen te komen of dit ook echt zo is. Waarom iemand zelfmoord wil plegen, kan enorm verschillen. Dat geldt ook voor in welke mate iemand het leven niet meer wil leven. In de richtlijn staan onder andere vragen die jij aan een patiënt kunt stellen om deze vragen te beantwoorden. Is er vastgesteld dat iemand suïcidaal is, dan geeft de richtlijn interventies op korte en lange termijn en een voorstel tot behandeling.

De opstellers van de richtlijn zijn psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen. 

De richtlijn is hier in zijn geheel te lezen (of bekijk de samenvatting richtlijn suicidaal gedrag).

Omgaan met suïcidaal gedrag

Ben je geen hulpverlener, maar heb je het idee dat iemand in je omgeving suïcidaal is? Dan doe je er goed aan de Zelfmoordpreventiewijzer van 113 te lezen. Deze is speciaal ontwikkeld om mensen te helpen die iemand met zelfmoordgedachten willen ondersteunen. Ook al ben je geen professional, je kunt altijd iets doen om de ander te helpen. De Zelfmoordpreventiewijzer is een hulpkaart die tips bevat  over de omgang met iemand die suïcidale gedachten en gevoelens heeft.

Overleg met een psycholoog

Wil je liever even overleggen met een van de psychologen van 113 Zelfmoordpreventie, bijvoorbeeld over je plan van aanpak? Dat kan telefonisch, via de collegiale overleglijn.