Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Lokale suïcidepreventie door de gemeente, het stappenplan

Belang van een gemeentelijke aanpak

Van alle mensen die overlijdt door zelfdoding is 60% niet in beeld bij de (basis) Geestelijke Gezondheidszorg, maar is meestal wel bekend bij de omgeving. De gemeente kan daarom een doorslaggevende rol spelen in het bereiken van mensen. Professionals op sleutelposities zijn belangrijk om alert suïcidaal gedrag te kunnen herkennen, te bespreken en te behandelen. Denk hierbij aan professionals bij het gemeenteloket, in het sociaal wijkteam, de politie, de schuldhulpverlening, de welzijnsorganisaties, het onderwijs, de huisarts, het ziekenhuis of de geestelijke gezondheidszorg

Preventie wérkt en versterkt andere beleidsterreinen. Suïcidepreventie is simpelweg onderdeel van het contact dat gemeenten al hebben met hun burgers via voorlichting, tijdige signalering, maar ook brede bekendheid met risicogroepen. Zicht op financiële problemen en ‘levensgebeurtenissen’ zoals het verlies van een baan of partner kan al veel verschil maken. Daarnaast werpt het versterken van sociale verbinding om eenzaamheid te bestrijden, het helpen van mensen met een uitkering en het versterken van het (preventieve) zorgnetwerk ook op andere terreinen zijn vruchten af.

Wetenschappelijk onderbouwd preventiemodel wordt breed toegepast. Het preventiemodel voor een vangnet in de regio is internationaal ontwikkeld en wordt in 119 regio’s wereldwijd toegepast.

Multi-level-chart

Stappenplan lokaal actienetwerk

Dit stappenplan geeft een goed beeld wat er nodig is om ook in uw gemeente een suïcidepreventie vangnet op te zetten.

Toolbox

In de toolbox vind je alles wat je nodig hebt om een succesvolle Supranet Community vorm te geven.

kaart supranet

Er zijn ruim 50 gemeenten die een integraal suïcidebeleid voeren

Contact

Heb je een vraag over het stappenplan of de supranet community neem dan contact op met eens van onze kwartiermakers.