Borderline symptomen

Je krijgt de diagnose borderline. Symptomen van borderline gaan soms gepaard met suïcidale gedachten. Herken jij jezelf hierin? Erover praten lucht op. Je erkent dat deze gedachten er zijn en door ze hardop uit te spreken krijg je meer zicht op de aard en omvang van je klachten. Dit schept ruimte in je hoofd.

Bij 113 kun je anoniem terecht om over je zelfmoordgedachten te praten via de hulplijn. Dag en nacht, telefonisch of via de chat. Ga je liever zelf aan de slag? Onze zelfhulpcursus Leven onder controle leert je beter om te gaan met je gedachten aan zelfdoding.

Borderline symptomen

Vermoed je dat je lijdt aan de persoonlijkheidsstoornis borderline? Symptomen waaraan je de Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) kunt herkennen zijn:

 • Extreme verlatingsangst: dit uit zich in dat je er alles aan doet om te voorkomen dat iemand je verlaat
 • Instabiele relaties: kenmerkend gedrag hierbij is aantrekken en/of afstoten, iemand idealiseren of juist kleineren
 • Negatief zelfbeeld: negatieve reacties van de buitenwereld op afwijkend gedrag kan je zelfbeeld negatiever maken
 • Chronisch gevoel van leegte: je voelt je anders dan anderen en niet begrepen. Dat kan voor een gevoel van eenzaamheid of leegte zorgen
 • Suïcidale neigingen of zelfbeschadiging: het gevoel van leegte kan samen met boosheid, angst, teleurstelling en gekwetstheid zoveel spanning opleveren dat alleen lichamelijke pijn afleiding geeft. In periodes van depressie of psychose kan dit leiden tot levensmoeheid
 • Intense woedeaanvallen: het moeilijk kunnen beheersen van je boosheid met soms driftaanvallen of zelfs vechtpartijen. De woede staat niet in verhouding tot de situatie
 • Extreme stemmingswisselingen: je stemming kan ineens omslaan van extreme vreugde naar enorm veel verdriet, maar ook naar angst of paniek
 • Bijzonder impulsief en schadelijk gedrag: roekeloos rijden, geld verkwisten, seks, drank/drugs, vreetbuien
 • Dissociatie en paranoïde ideeën: dissociatie is het gevoel dat je buiten de werkelijkheid staat, wat beangstigend kan zijn. In stresssituaties kun je waanideeën krijgen (paranoïde worden), bijv. het gevoel hebben achtervolgd te worden of je bedreigd voelen
 • Zwart-wit denken: of-of-denken, iets is goed of iets is fout, er zit niets tussenin.

Herken je meerdere symptomen bij jezelf? Neem dan contact op met de huisarts voor een juiste diagnose.

Therapie borderline

Als je borderline hebt, kun je gebaat zijn bij een goede behandeling. Er bestaan verschillende behandelmethoden en –doelen voor deze persoonlijkheidsstoornis. De behandeling wordt afgesteld op het advies na de diagnose en is afhankelijk van jouw situatie en klachten.

Er zijn verschillende behandelvormen:

 • Gericht op het beter leren omgaan met de stoornis, bijvoorbeeld door gedragstherapie
 • Gericht op het verminderen van bepaalde BPS-symptomen, bijvoorbeeld een training in sociale vaardigheden
 • Behandeling met medicijnen (farmacotherapie).

Borderline kind

Over borderline bij kinderen is niet veel bekend. De persoonlijkheidsstoornis komt vaak voor het eerst tot uiting in de leeftijdscategorie 18-25 jaar. In deze levensfase zijn er vaak grote veranderingen op het gebied van studie, werk, relaties en leefomgeving. Voor borderline geldt net als bij andere aandoeningen: hoe eerder de diagnose is gesteld, hoe groter de kans is op een succesvolle behandeling. Denk je dat jouw kind borderline heeft? Neem dan contact op met de huisarts.

Herken je bovenstaande beschrijving van problemen rondom borderline en heb je daarnaast last van zelfmoordgedachten? Praat over die gedachten aan de dood. Onze hulplijn is 24/7 open. Chat of bel (anoniem) met ons.