Meldplicht kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals zoals artsen en docenten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in de huiselijke kring, zoals kindermishandeling. Een meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een arts, docent of hulpverlener om moet gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kinderopvang, ofwel vermoedens daarvan.

Heb jij zelf te maken gehad met kindermishandeling en zijn er gedachten over suïcide in het spel zijn? Dan kun je telefonisch, via de mail of chat overleggen met een van de psychologen van 113 Zelfmoordpreventie. Is er acute hulp nodig kun je bellen met de hulplijn op 0900-0113.

Meldcode professionals

Professionals die verplicht zijn een meldcode te gebruiken werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Een meldcode kan er zo uitzien:

  1. In kaart brengen signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld.
  2. Overleg met een collega of overleg met Veilig Thuis.
  3. Gesprek met betrokken partijen.
  4. Wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling, eventueel in overleg met Veilig Thuis.
  5. Beslissen over de hulp: zelf hulp organiseren of melden.

De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Zij moeten zelf een stappenplan opstellen. Per 1 januari 2019 moeten professionals ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

Ik heb te maken met kindermishandeling

Heb je zelf te maken (gehad) met kindermishandeling? Praat hier dan over. Het delen van gedachten en gevoelens lucht niet alleen op, het kan ook therapeutisch werken. Deel het met iemand in je omgeving die je vertrouwt, bijvoorbeeld iemand uit je familie of een goede vriend(in) of familielid. Vind je het prettiger te praten met iemand die wat verder van je af staat kun je een afspraak maken bij de huisarts, hij kan je doorverwijzen naar de juiste hulpverlener. Leiden gedachten over kindermishandeling tot suïcidale gedachten of gevoelens? Bel dan eens met een van onze psychologen of maak een afspraak.

Ik vermoed kindermishandeling bij iemand anders

Vermoed jij dat iemand in je omgeving te maken heeft met kindermishandeling? Je kunt altijd iets doen. Het maakt ook niet uit of je zeker weet dat het geweld plaatsvindt of dat je enkel vermoedens hebt. Deel je zorgen altijd met Veilig Thuis. Deze organisatie is 1 januari 2015 ontstaan door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samen te voegen.

Heb jij te maken (gehad) met kindermishandeling en denk je als gevolg hiervan na over zelfmoord? Neem dan contact op met 113. Praten helpt.