BackUp app

De BackUp app is een mobiele applicatie die is ontwikkeld om iemand houvast te geven die aan zelfdoding denkt. Deze interactieve app bestaat uit verschillende tools die iemand kan gebruiken als hij in een crisis verkeert of om een volgende crisis te voorkomen. Denk je dat de persoon om wie jij je zorgen maakt de BackUp app zou kunnen en willen gebruiken? Breng dan die ander op de hoogte van de app door bijv. de link naar de pagina te sturen of het instructiefilmpje (Vlaamse versie van de app). 

Backup app in Google Store

Backup app in app store Itunes

Tips voor het samen invullen van de BackUp app

De BackUp app is bedoeld om iemand met suïcidale gedachten een houvast te geven ten tijde van crisis. Het is raadzaam om de app in te vullen als de ander (nog) niet in crisis verkeert. 

 • Geef geen kant-en-klare ideeën, maar laat deze zoveel mogelijk vanuit de persoon zelf komen. Vraag bijvoorbeeld: ‘Hoe ging het bij een vorige moeilijk moment? Wat heb je toen gedaan om rustig te worden of je beter te voelen? Wat hielp wel, wat hielp niet?’
 • Denk er goed over na of de voorgenomen stappen realistisch zijn. Is de ander daadwerkelijk in staat om op een moment van crisis deze stappen te ondernemen? Bespreek drempels voor en twijfels over de stappen.
 • Maak samen de stappen en acties zo concreet mogelijk.
 • Maak samen het Veiligheidsplan en evalueer deze regelmatig met elkaar om te kijken of alle stappen nog up-to-date zijn.

BackUp samen gebruiken

De interactieve app kan gebruikt worden door iemand met suïcidale gedachten alleen, maar het is ook mogelijk om de BackUp app samen te gebruiken. Door de app samen te gebruiken, ben je betrokken bij de ander en dit kan een gevoel van steun geven. Wat kun je doen?

 • Bespreek samen of jullie de BackUp willen gebruiken.
 • Installeer de app en voeg elkaar toe onder ‘Mijn BackUps’. De ander kan je toestemming geven voor het toesturen van items.
 • Nu kun je Items uit je BackUp Box met elkaar delen.

Belangrijk voor het gebruik van de app

Voordat je de ander informeert over de BackUp app is het belangrijk om je een aantal zaken te realiseren en daarnaar te handelen:

 • Verwacht niet teveel. Wees mild voor jezelf en de ander.
 • Ziet de ander het gebruik (samen) van de app niet zitten? Dring dan niet aan.
 • Wil de ander BackUp zelfstandig gebruiken zonder jou? Dat is prima, maar dan is de app wellicht voor jou niet het beste middel de ander te ondersteunen. Bespreek met elkaar op welke manier dit wel zou kunnen.
 • Wil je de ander graag ondersteunen, maar loop je hierin vast? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie voor overleg of advies. We zijn er ook voor jou en denken graag met je mee. Bij dringende kwesties kun je 24/7 contact opnemen via 113, 0800-0113 (gratis) of via de chat.