Nu hulp nodig?

Als je je zorgen maakt om iemand anders en je weet niet wat je moet doen, zorg er dan voor dat jij en de ander veilig zijn. Weet je niet wat je moet doen, betrek dan anderen bij de situatie. Is er sprake van een acute noodsituatie vanwege een dreigende zelfdoding, kom dan direct in actie. 

Is er sprake van een acute noodsituatie?

Heb je nu hulp nodig, omdat de ander dreigt suïcide te plegen, probeer dan rustig te blijven. Maak contact en toon begrip voor de wanhoop die de ander voelt. Maak duidelijk dat je ervoor wilt zorgen dat de ander veilig is dat je daarom nu professionele hulp wilt inschakelen. Neem bij direct fysiek gevaar onmiddellijk contact op met:

  • hulpdiensten (112)
  • de huisarts/eerstehulppost, zodat deze de crisisdienst in kan schakelen

Laat de ander niet alleen en zorg ervoor dat er altijd iemand bij de ander is (ook 's nachts). Geef de ander de gelegenheid om zijn emoties te spuien. Laat je niet geruststellen dat het allemaal wel meevalt en dat je wel weg kunt gaan. Blijf tot professionele hulp gearriveerd is.

Wil je direct praten, omdat je je zorgen maakt?

Maak je je ernstige zorgen om iemand en heb je nu hulp nodig? 

Je kunt anoniem contact met ons opnemen via de telefoon en chat. Een hulpverlener staat je te woord en zoekt samen met jou uit wat je kunt doen. Wil de ander nu een suïcidepoging doen? Schakel dan direct de hulpdiensten (112) in en zorg voor jullie veiligheid. Er is dan sprake van een acute noodsituatie.

Je kunt ook de veelgestelde vragen bekijken.

Praten helpt.png