Suïcidaliteit in de algemene bevolking: gedachten en pogingen

De volgende onderzoeksvragen staan in dit rapport centraal:

  1. Hoe vaak komen suïcide gedachten en suïcide pogingen voor in de bevolking?
  2. Wat zijn risicogroepen en risico-indicatoren voor suïcide gedachten en suïcide pogingen?
  3. Hoe vaak ontstaan voor het eerst suïcide gedachten en suïcide pogingen?
  4. Wat zijn risicogroepen en risico-indicatoren voor het ontstaan van nieuwe suïcide gedachten en suïcide pogingen?
  5. Hoe ziet het beloop van suïcide gedachten en suïcide pogingen eruit?

(Trimbos-instituut, 2006)