Onderzoek Jongeren en Suïcide

113 Zelfmoordpreventie doet onderzoek naar zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar. Het doel is om kennis te krijgen over de achtergronden van het overlijden van jongeren, overleden door zelfdoding.  Op deze pagina vindt u informatie voor ouders.

Waarom onderzoek naar zelfdoding onder jongeren?

In 2017 was er sprake van een grote stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar ten opzichte van eerdere jaren. Minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport hebben Stichting 113 Zelfmoordpreventie gevraagd onderzoek te doen naar de achtergronden van de suïcides onder jongeren in 2017. Door middel van interviews met de ouders van overleden jongeren willen wij inzicht krijgen in de achtergronden van het overlijden van de jongeren. Met de resultaten wil het ministerie jongeren met problemen en zelfmoordgedachten in de toekomst beter helpen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Als u meedoet aan het onderzoek komen er twee mensen bij u thuis op bezoek: een interviewer en een onderzoeker. Zij zullen u vragen wat te vertellen over uw kind en u ook vragen stellen over hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en gedragen. Het zal gaan over hoe het thuis was, hoe het op school ging, hoe uw kind was met vrienden en familie en ook over de periode voor het overlijden van uw kind. Het gesprek zal ongeveer twee uur duren. Met toestemming van ouders, vragen we ook broers of zussen, vrienden, docenten en hulpverleners om mee te helpen. Het onderzoek gaat niet over wie de schuld heeft aan het overlijden.

Maike is een van de ouders die heeft meegeholpen aan het onderzoek. Ze verloor in 2017 haar zoon door zelfdoding. In het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co vertelde ze over haar beweegredenen om mee te werken aan het onderzoek en hoe zij dit heeft ervaren.

Luister het interview hier terug

Meer informatie

Heeft u vragen over het onderzoek? Als ouder kunt u vrijblijvend contact opnemen met Anne Roos van 113 Zelfmoordpreventie via telefoonnummer 020-240 88 81 of per mail via onderzoek@113.nl

De onderzoekers van 113 zijn zich zeer bewust dat zij vragen naar persoonlijke informatie. Niet alleen van de overleden jongeren, maar ook van anderen. De resultaten van het onderzoek zijn anoniem en niet te herleiden zijn naar personen die deze informatie hebben gegevens. Alle betrokken onderzoekers die toegang hebben om de gegevens te kunnen inzien moeten tekenen voor geheimhouding. De verzamelde onderzoeksgegevens worden afgesloten en veilig bewaard. De onderzoekers zullen alleen anderen dan ouders of verzorgers benaderen als zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven. Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van VUmc.

Vanuit 113 hebben we diverse oproepen geplaatst om in contact met ouders waarvan kinderen zijn overleden door zelfdoding. We realiseren ons ten volle dat dit voor u een moeilijke, wellicht pijnlijke vraag kan zijn. Zelfdoding onder jongeren komt helaas voor. 113 Zelfmoordpreventie doet er in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alles aan om zelfmoord te voorkomen. Dat kan het beste als wij zoveel mogelijk weten van de achtergronden van het overlijden.

Veelgestelde vragen

Lees ook de veelgestelde vragen over het onderzoek.

Bij wie kan ik terecht als ik hulp nodig heb?

Nabestaanden van mensen die zijn overleden door zelfdoding kunnen last hebben van gevoelens van schuld en schaamte. Dat is normaal. Wilt u (anoniem) praten met een psycholoog van 113 Zelfmoordpreventie over wat u overkomen is, en uw gedachten en gevoelens daarover? Dan kan dat. Dit gesprek staat los van het onderzoek en heeft als doel om u te helpen de juiste ondersteuning te vinden, uw hart te luchten en handvatten te bieden hoe u zo goed mogelijk om kunt gaan met uw verlies. Bel 020 - 240 88 81 om een afspraak in te plannen of vul het contactformulier in.

Neemt u (daarnaast) contact op met uw huisarts als u klachten heeft. De huisarts kan u helpen. U kunt altijd contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie als u last hebt van zelfmoordgedachten. Telefoon 0900-0113 of via de chat rechts bovenaan op de website.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Informatie over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek