Renske Gilissen

Dr. Renske Gilissen is manager onderzoek. Zij begeleidt al het onderzoek bij 113 en is hoofdonderzoeker bij SURENet (Suïcide Research Netherlands). Dit nationaal consortium heeft als missie om het aantal suïcides in Nederland te laten dalen door zich te richten op levensreddend, wetenschappelijk onderzoek. 

Neem contact op

Renske Gilissen

'Ik ben afgestudeerd als gedragsbioloog en in 2008 gepromoveerd bij Pedagogische Wetenschappen. Sindsdien heb ik mij steeds meer gespecialiseerd in onderzoek op terrein van suicidepreventie.

Sinds 2013 werk ik met heel veel plezier bij 113 Zelfmoordpreventie. Als manager onderzoek ben ik verantwoordelijk voor alle nationale en internationale samenwerkingsprogramma’s en contacten als het om suïcides gaat. Vanuit onderzoek zet ik mij dagelijks in om het aantal suïcides in Nederland te laten dalen door het doen en delen van praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek.

Ik ben copromotor van diverse promovendi en begeleid verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van suïcidepreventie, variërend van epidemiologische studies, evaluaties van landelijke suïcidepreventie interventies, psychologische autopsie en kunstmatige intelligentie.

Ik ben voorzitter en initiator van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie en hoofdonderzoeker van het landelijke consortium Suicide Research the Netherlands (SURENet).