Renske Gilissen

Onderzoeker Renske Gilissen maakt deel uit van het team van onderzoekers van SURENet, Suicide Research Netherlands. Dit nationaal consortium heeft als missie om het aantal suïcides in Nederland te laten dalen door zich te richten op levensreddend, wetenschappelijk onderzoek. 

Neem contact op

Renske is bioloog en doctor in de gedragswetenschappen. Ze werkt het liefst met mensen in kwetsbare groepen. Bij 113 kwam ze terecht omdat ze ‘het vreselijk vindt dat mensen zich zo rot voelen dat ze geen andere uitweg meer zien dan de dood. Hoe wanhopig moet je je dan voelen? Ik wil helpen, bijdragen aan een oplossing. Maar ik wil er vooral achter komen hoe we suïcide kunnen voorkomen. Dat iemand aan de dood dénkt, vind ik niet zo gek. Dat doen veel mensen weleens. Maar wat maakt nou dat sommigen die stap zetten, wat gebeurt er dan in je hoofd? Ik hoop dat we daar achter kunnen komen. Er zit voor een deel frustratie bij ja. Ik zie ook mensen in mijn persoonlijke omgeving hiermee worstelen. En dan zit ik zó diep in dit onderwerp, maar ook ik weet niet precies hoe het zit.’

En Renske houdt van precies, van exact weten. Ze is verantwoordelijk voor het onderzoek bij 113 en maakt deel uit van het team onderzoekers bij SURENet. ‘Alles waar 113 mee bezig is, wordt onderzocht. We onderzoeken of het werkt, wat er beter kan en wat het oplevert. We zijn steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering. Daarnaast hebben we toegang tot de data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit kunnen we heel veel informatie halen, zoals bij welke groepen mensen suïcide het meest voorkomt. Als we dat weten kunnen we het beleid erop aanpassen en preventie nog beter inrichten. Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld dat suïcide 8x meer voorkomt onder mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als je dat weet, kun je arbo-artsen leren dit onderwerp bespreekbaar te maken. Ik ben een cijfernerd. Onderzoek past gewoon bij mij, ik hou van puzzels oplossen, ik ken de cijfers uit mijn hoofd. Ik zou niets liever willen dan mijn wetenschappelijke carrière verder uitbouwen, een bekende onderzoeker worden. Altijd met als doel mensen te helpen. Op de middelbare school werkte ik al bij de dierenambulance, ik wil helpen, dat zit er gewoon in.’