Supranet Communities

overzicht regio's

Twaalf regio’s (genaamd Supranet communities) maken deel uit van het Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van 113. Steeds meer organisaties en sectoren vinden dat suïcidepreventie niet alleen de verantwoordelijkheid is van de zorgsector. Succesvolle suïcidepreventie werkt alleen in een zogeheten community-aanpak. Familie en naasten, GGD’en, de wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, ggz-instellingen, maar ook de vervoers- en sociaaleconomische sector werken binnen de Supranet Community-aanpak intensief samen.

Toolbox

In de toolbox vind je alles wat je nodig hebt om een succesvolle supranet community vorm te geven.

Meer weten?

Wat houdt de Supranet Community-aanpak in?

EAAD model

Volgens internationaal voorbeeld, richt de Supranet Community-aanpak zich tegelijkertijd op vier pijlers:

  1. publiekscampagne om het taboe op praten over zelfmoordgedachten weg te nemen en mensen aan te moedigen te informeren naar suïcidale gedachten, via allerlei communicatiemiddelen (waaronder folders, films, events, social media) en de inzet van lokale media (kranten en televisiezenders).
  2. Trainen van gatekeepers : mensen juist buiten de zorg in het herkennen van en omgaan met suïcidaal gedrag: op scholen, in welzijnsorganisaties,  in kerken, in wijkteams, in bedrijven en bij sportverenigingen.
  3. Specifieke risicogroepen actief benaderen voor hulp, waarvan we weten dat ze extra kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van zelfmoordgedachten: enerzijds mensen (met name mannen) van middelbare leeftijd met een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering en anderzijds jongeren tussen de 12 en de 25 jaar (waaronder ook LHBT-jongeren).
  4. Versterken van suïcidepreventie in de huisartspraktijk: beter signaleren, bespreken, diagnosticeren en adequaat behandelen of verwijzen van suïcidaal gedrag. Inclusief afspraken met ketenpartners over warme overdracht en intercollegiaal overleg het wijkteam, ziekenhuis en ggz (crisisdienst).

12 Supranet Communities in 2021 

In september 2016 zijn de GGD-regio’s in Zuid-Oost BrabantZaanstreek WaterlandZeelandFrieslandregio Kennemerland en Haarlemmermeer en Groningen gestart als proeftuin voor Supranet Community. Daarna startten de regio’s IJsselland (januari 2018), Hollands Noorden (april 2019), de gemeente Hilversum (september 2020) en de regio Wassenaar-Voorschoten (oktober 2020). 

In 2021 startten de gemeente Arnhem (mei) en de regio Roermond (november). Daarnaast zal de gemeente Harderwijk in 2022 gaan starten. 

In de regio’s/gemeentes staan lokale samenwerking en actiegericht werken voorop. Wat de lokale partners bindt, is dat ze niet langer willen dat burgers in hun regio eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. De regierol ligt in de meeste regio’s bij de GGD-en. Door samenwerking met verschillende ketenpartners in de regio/gemeente maken ze het verschil. 

EAAD

Succesvolle internationale voorbeelden

Het Supranet Community-model is ontwikkeld en onderzocht door de European Alliance Against Depression (EAAD) en inmiddels in meer dan 15 landen toegepast. In Duitsland heeft dit programma in twee jaar tijd geleid tot 32% vermindering van suïcidepogingen en suïcides.

Supranet Community wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 113 is initiatiefnemer van dit actienetwerk. Supranet Community is gestart op 1 september 2016.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van 113

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws over suïcidepreventie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief (zorg)professional

Ben jij een (zorg)professional en wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws over suïcidepreventie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor (zorg)professionals

Contact

Heb je een vraag? Stel 'm aan ons!

Meike Baretta
Meike Baretta, kwartiermaker Supranet Community
Jan Piet Baas, kwartiermaker Supranet Community