Supranet Communities

Negen regio’s (genaamd Supranet communities) maken deel uit van het Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van 113. Steeds meer organisaties en sectoren vinden dat suïcidepreventie niet alleen de verantwoordelijkheid is van de zorgsector. Succesvolle suïcidepreventie werkt alleen in een zogeheten community-aanpak. Familie en naasten, GGD’en, de wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, ggz-instellingen, maar ook de vervoers- en sociaaleconomische sector werken binnen de Supranet Community-aanpak intensief samen.

Korte impressie Samen voor Leven Congres 

Op 13 december 2018 kwamen nieuwe en bestaande deelnemers van Supranet Community bij elkaar. Wat zijn hun tips voor nieuwe regio's? Bekijk de video.

De eerste 6 regio’s in 2016

De GGD-regio’s in Zuid-Oost BrabantZaanstreek WaterlandZeelandFrieslandregio Kennemerland en Haarlemmermeer en Groningen zijn in september 2016 gestart als proeftuin voor Supranet Community. In januari 2018 is ook regio IJsselland gestart. Per april 2019 is ook de regio Hollands Noorden gestart en sinds 1 juli 2019 ook de regio Gooi- en Vechtstreek.

In de regio's staat lokale samenwerking en actiegericht werken voorop. Wat de lokale partners bindt, is dat ze niet langer willen dat burgers in hun regio eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. De regierol ligt in de meeste regio’s bij de GGD’en. Door samenwerking met andere sectoren maak je het verschil.

Wat houdt de Supranet Community-aanpak in?

Volgens internationaal voorbeeld, richt de Supranet Community-aanpak zich tegelijkertijd op vier acties:

1. Organiseren van een effectieve publiekscampagne gericht op diverse doelgroepen. Via allerlei communicatiemiddelen (waaronder folders, films, events, social media) en de inzet van lokale media (kranten en televisiezenders) breng je in jouw regio suïcidepreventie onder de aandacht.

Links een voorbeeld van een geslaagde publiekscampagne.

 

2. Trainen van gatekeepers in welzijnsorganisaties, op scholen, in kerken, in wijkteams, in bedrijven en bij sportverenigingen in het herkennen van en omgaan met suïcidaal gedrag.

3. Actief benaderen van specifieke risicogroepen voor hulp door (eerste- of tweedelijns) zorgprofessionals en/of door naasten uit hun sociale omgeving. Het gaat enerzijds om mensen (met name mannen) van middelbare leeftijd met een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering en anderzijds om jongeren tussen de 12 en de 25 jaar (waaronder ook LHBT-jongeren).

4. Versterken van suïcidepreventie in de huisartspraktijk. Het gaat om het signaleren, bespreken, diagnosticeren en adequaat behandelen of verwijzen van suïcidaal gedrag. Hierbij hoort het maken van afspraken met ketenpartners over doorverwijzen en intercollegiaal overleg. Ketenpartners kunnen zijn POH-GGZ, het wijkteam, ziekenhuis en ggz (crisisdienst).

EAAD

Succesvolle internationale voorbeelden

Het Supranet Community-model is ontwikkeld en onderzocht door de European Alliance Against Depression (EAAD) en inmiddels in meer dan 15 landen toegepast. In Duitsland heeft dit programma in twee jaar tijd geleid tot 32% vermindering van suïcidepogingen en suïcides.

Supranet Community wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 113 is initiatiefnemer van dit actienetwerk. Supranet Community loopt van 1 september 2016 tot eind 2021.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van 113

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws over suïcidepreventie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Contact

Heb je een vraag? Stel 'm aan ons!

Meike Baretta
Meike Baretta, kwartiermaker Supranet Community
Roxanne Meijer-Dellemijn
Roxanne Meijer-Dellemijn, kwartiermaker Supranet Community