Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

 

 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Wat kan jij doen?

Wanneer we met elkaar samenwerken, binnen de eigen organisaties en met organisaties in de keten, en natuurlijk ook met de cliënt/patiënt en diens naasten, kunnen we suïcides voorkomen. In welke organisatie je ook werkt, of hoe klein jouw persoonlijke bijdrage misschien ook maar kan zijn, het kan wel een onmisbare schakel in dit hele proces zijn.

Als medewerker binnen de zorg kan je aan de ene kant jezelf trainen zodat je de signalen kan herkennen, het onderwerp bespreekbaar kan maken met een cliënt en eventueel kan doorverwijzen. Indien je binnen jouw beroep ook de suïcidaliteit behandelt, is het belangrijk jezelf ook te trainen in diagnostiek en behandeling. Aan de andere kant kan je helpen ervoor zorg te dragen dat er binnen jouw organisatie helder wordt wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft, naast de grenzen die er misschien ook zijn. Zie hieronder welk materiaal er beschikbaar is.

De gratis online training suïcidepreventie helpt je het gesprek over zelfdoding te voeren.

Beleid maken

Als zorginstelling is het belangrijk om vast te leggen welke plek suïcidepreventie heeft binnen de organisatie en welke verantwoordelijkheden en acties bij welke personen liggen. Door het vastleggen van deze zaken en dit ook in de organisatie te verspreiden, weten alle medewerkers wat ze moeten doen op het moment dat er suïcidaliteit speelt. Op deze manier kan je sneller handelen en is het ook voor de medewerkers duidelijker wat ze wel en wat ze niet hoeven doen. Dit geeft rust en ruimte om te handelen. Om je als zorginstelling te helpen zelfmoordpreventiebeleid en/of een -protocol op te stellen, heeft 113 verschillende materialen ontwikkeld. 

Diagnostiek en behandeling

Indien jouw organisatie ook verantwoordelijk is voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, zijn de volgende materialen zeer belangrijk: 

Volg de suïcidepreventietraining gatekeeper om jezelf te trainen in het bespreekbaar maken van suïcidaliteit.