Denk je aan zelfmoord?

We zijn er voor je.
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Supranet Communities

Twaalf regio’s maken deel uit van het Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van 113. Van alle mensen die overlijdt door zelfmoord, was 60% niet in zicht van de zorg. 

Succesvolle suïcidepreventie werkt daarom alleen in een zogeheten community-aanpak. Familie en naasten, GGD’en, de wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, ggz-instellingen, maar ook de vervoers- en sociaaleconomische sector werken met de Supranet Community-aanpak intensief samen.

Toolbox

In de toolbox vind je alles wat je nodig hebt om een succesvolle Supranet Community vorm te geven.

Kaartje regios's supranet communitys

Wat houdt de Supranet Community-aanpak in?

Volgens internationaal voorbeeld, richt de Supranet Community-aanpak zich tegelijkertijd op vier pijlers:

  1. Publiekscampagne: om het taboe op praten over zelfmoordgedachten weg te nemen en mensen aan te moedigen bij anderen te informeren naar suïcidale gedachten, via allerlei communicatiemiddelen (waaronder folders, films, events, social media) en de inzet van lokale media (kranten en televisiezenders). 
  2. Trainen van gatekeepers: mensen buiten de zorg in het herkennen van en omgaan met suïcidaal gedrag: o.a. op scholen, in welzijnsorganisaties, in kerken, in wijkteams, in bedrijven en bij sportverenigingen.
  3. Specifieke risicogroepen actief benaderen voor hulp, waarvan we weten dat ze extra kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van zelfmoordgedachten: enerzijds mensen (met name mannen) van middelbare leeftijd met een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering en anderzijds jongeren tussen de 12 en de 25 jaar (waaronder ook LHBTI-jongeren).
  4. Versterken van suïcidepreventie in de huisartspraktijk: beter signaleren, bespreken, diagnosticeren en adequaat behandelen of verwijzen van suïcidaal gedrag. Inclusief afspraken met ketenpartners over warme overdracht en intercollegiaal overleg het wijkteam, ziekenhuis en ggz (crisisdienst).
EEAD model

12 Supranet Communities in 2021 

In september 2016 zijn de GGD-regio’s in Zuid-Oost Brabant, Zaanstreek Waterland, Zeeland, Friesland, regio Kennemerland en Haarlemmermeer en Groningen gestart als proeftuin voor Supranet Community. Daarna startten de regio’s IJsselland (januari 2018), Hollands Noorden (april 2019), de gemeente Hilversum (september 2020) en de regio Wassenaar-Voorschoten (oktober 2020). 

In 2021 startten de gemeente Arnhem (mei) en de regio Roermond (november). Daarnaast zal de gemeente Harderwijk in 2022 gaan starten. 

In de regio’s/gemeentes staan lokale samenwerking en actiegericht werken voorop. Wat de lokale partners bindt, is dat ze niet langer willen dat burgers in hun regio eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. De regierol ligt in de meeste regio’s bij de GGD-en. Door samenwerking met verschillende ketenpartners in de regio/gemeente maken ze het verschil. 

Succesvolle internationale voorbeelden

Het Supranet Community-model is ontwikkeld en onderzocht door de European Alliance Against Depression (EAAD) en inmiddels in meer dan 119 regio's toegepast. In Duitsland heeft dit programma in twee jaar tijd geleid tot 32% vermindering van suïcidepogingen en suïcides.

Supranet Community wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 113 is initiatiefnemer van dit actienetwerk. Supranet Community is gestart op 1 september 2016.