Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken
Suïcidecijfers 2023: daling onder mensen van middelbare leeftijd, blijvende zorgen over jongeren

Suïcidecijfers 2023: daling onder mensen van middelbare leeftijd, blijvende zorgen over jongeren

De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) heeft de cijfers over 2023 naar buiten gebracht. In totaal waren er 1.885 suïcides in 2023. Voorzitter van CANS en hoofdonderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie Renske Gilissen: “Het suïcidecijfer per 100.000 inwoners is net als voorgaande jaren ook in 2023 stabiel. Dat kunnen we helaas niet zeggen over het cijfer onder jongeren tot 30 jaar. Dat is sinds 2013 met 17% gestegen en daar maken we ons grote zorgen over. Het suïcidecijfer onder mensen van middelbare leeftijd laat een dalende trend zien die in 2023 wordt doorgezet. Dat is positief, al wil ik er wel meteen bij vermelden dat veruit de meeste suïcides nog altijd in deze groep plaatsvinden.”

CANS ziet in totaal 1.885 suïcides in 2023. Vergeleken met 2022 is het aantal suïcides in 2023 iets lager, maar bekeken over een langere periode, is het sinds 2013 stabiel. Het zijn gemiddeld ruim 5 suïcides per dag. 

Alle cijfers zijn in deze factsheet te vinden.

Daling middelbare leeftijd, stijging jongeren en jongvolwassenen

Onder mensen van middelbare leeftijd (40-69 jaar) nam het aantal suïcides af. Tussen 2013 en 2023 nam het aantal suïcides in deze groep af, van 1158 suïcides in 2013 tot 957 in 2023. Rekening houdend met de bevolkingsomvang en met kleine verschillen tussen de cijfers van CANS (2023) en die van het CBS (2013-2022) nam het aantal suïcides onder mensen van middelbare leeftijd met 14.4% af.  

Onder jongeren tot 30 jaar neemt het aantal suïcides toe. Tussen 2013 en 2023 nam het aantal suïcides in deze groep toe, van 243 in 2013 tot 300 in 2023. Rekening houdend met de bevolkingsomvang en met kleine verschillen tussen de cijfers van CANS (2023) en die van het CBS (2013-2022) nam het aantal suïcides onder mensen tot 30 jaar met 16.8% toe.   

Oorzaken zelfdoding beter in beeld via psychosociale autopsie

Een suïcide is complex, er is zelden één oorzaak aan te wijzen. Om de oorzaken beter te begrijpen heeft 113 ‘psychosociale autopsie’ geïntroduceerd. Samen met nabestaanden wordt de zelfdoding van hun naaste tot in detail gereconstrueerd. Onderzoekers van 113 hebben nu de eerste uitkomsten geanalyseerd  en in een factsheet de resultaten van 110 suïcides samengebracht.

De drie meest genoemde doorslaggevende factoren waren psychische problemen, sociale relaties en ervaren problemen in de zorg. De impact van sommige factoren kwam soms sterker naar voren in een specifieke groep, zoals pesten onder jonge vrouwen en verslaving onder jonge mannen en mannen van middelbare leeftijd. 

Via psychosociale autopsie leren we beter te begrijpen waarom iemand uit het leven stapt. Op basis van deze informatie kan gerichter actie ondernomen worden. De reconstructies zijn enorm waardevol en wij zijn nabestaanden dankbaar voor het delen van hun verhaal. - Renske Gillissen 

De factsheet psychosociale autopsie is hier te vinden.

Een video over het hoe en wat van psychosociale autopsie staat hier. Nabestaanden kunnen zich hier aanmelden voor deelname. 

Hele samenleving is nodig om suïcidecijfer te laten dalen

Om het suïcidecijfer te laten dalen is volgens 113 de hele samenleving aan zet. Renske Gillissen: “Iedereen kan helpen. Het algemeen publiek, professionals die in contact staan met mensen met suïcidale gedachten, de zorgsector, overheid, politiek en wetenschap. Als iedereen zijn steentje bijdraagt kan het cijfer omlaag”. Zie hier een overzicht van activiteiten.