Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

 

 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Depressief kind

Een depressief kind. Het is een van de ergste dingen die jou als ouder kan overkomen. Zelf depressief zijn kan vreselijk aanvoelen. Maar als je kind depressief is, voel je je vaak nog machtelozer. Maak je ook nog zorgen of er nog meer aan de hand is? Of je zoon of dochter het leven misschien wel helemaal niet meer ziet zitten? Neem dan contact met ons op via de hulplijn of doe de online training suïcidepreventie.

Heb ik een depressief kind?

Hoe weet je of je een depressief kind hebt? Waarschijnlijk heeft je kind minder zin om iets te doen. Misschien ziet hij veel dingen negatief. Hij kan zich onzeker voelen. Negatief over zichzelf denken. Maar niet ieder kind dat zich wel eens somber voelt, is depressief. Het kan verstandig zijn om hulp te zoeken. Een psycholoog kan helpen inschatten of je kind depressief is.

Mogelijke oorzaken van depressie bij een kind

Er is bij een depressie vaak niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen.

Aangeboren risicofactoren van depressie bij een kind zijn:

 • Genetische factoren:
  • Als een ouder last heeft van depressies, dan heeft een kind meer kans om zelf depressief te worden.
 • Negatief denken:
  • Kinderen kunnen door nare ervaringen een negatieve manier van denken hebben ontwikkeld. Zij hebben de neiging om nieuwe ervaringen eerder negatief te zien.
 • Temperament:
  • Introverte kinderen hebben de neiging hun negatieve gevoelens voor zich te houden. Extraverte kinderen kunnen door druk en lastig gedrag vaker afgewezen worden. Het kan allebei leiden tot een depressie.
 • Puberteit, vrouwelijk geslacht en geaardheid
  • Door hormonale veranderingen kan de kans op depressie groter worden en bij meisjes in het bijzonder. Puberteit en sekse vormen ook een risico als het gaat om geaardheid.
 • Eerdere depressies:
  • Kinderen die al eerder een depressie hebben gehad, hebben een grotere kans om een depressie te krijgen.

Omgevingsfactoren zijn:

 • Psychotische problemen of ziekte binnen het gezin:
  • Wat een kind meemaakt in het gezin heeft invloed op de stemming. Hierdoor kan een kind negatieve gevoelens ontwikkelen.
 • Opvoedingsstijl en affectiviteit:
  • Onderdrukking, afwijzing of overbescherming kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een depressie.
 • Seksueel misbruik en mishandeling:
  • Naast angst en pijn kan het kind het gevoel hebben niet mee te tellen en ondergeschikt te zijn aan het belang van de dader.
 • Pesten:
  • Niet meetellen, ondergeschikt zijn naast angst en pijn
 • Culturele conflicten:
  • Leven in twee werelden met verschillende gewoonten kan conflicten geven over identiteit. Wat is belangrijk, waar hoor je bij?

Symptomen van depressie bij kinderen

Een depressie bij kinderen uit zich niet altijd in een depressieve stemming. Ze zijn niet altijd somber en futloos. Vaak kunnen ze ook prikkelbaar en druk zijn. 

De symptomen van depressie bij kinderen zijn:

 • Minder / verlies van eetlust.
 • Onverklaarbare lichamelijke pijn.
 • Slaapproblemen / nachtmerries.
 • Gedragsveranderingen.
 • Slechtere schoolprestaties.

Het gedrag van meisjes uit zich vaak in het zich terugtrekken van alles. Jongens worden eerder onhandelbaar.

Depressie en suïcidale gedachten

Heb je een depressief kind? Ben je bang dat je kind daarnaast aan zelfdoding denkt? Dan is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Bespreek je zorgen met de huisarts. Je kunt ook bij 113 terecht voor overleg en advies.

Heb je direct hulp nodig? Bel in een acute situatie 112. Of neem contact op met de hulplijn. Bel 113 of 0800-0113 (gratis). Je kunt ook chatten. Hulp bij 113 is anoniem en vertrouwelijk. De hulplijn is 24/7 open. Je kunt ook onze online training suïcidepreventie doen.