Gedragsproblemen in de klas

Heeft je kind of leerling te maken met gedragsproblemen in de klas, laat dit dan niet op z’n beloop maar praat erover. Met een vriend(in), familielid of collega op school. Door het uiten van zorgen ontstaat er lucht in je hoofd en kan er nagedacht worden over oplossingen.

Ben je bang dat de gedragsproblemen leiden tot zelfmoordgedachten bij je kind of leerling? Ook dan, of eigenlijk juist dan, is het verstandig om deze gedachten uit te spreken naar een vertrouwenspersoon in je omgeving. Je hoeft het niet alleen op te lossen. Praat je liever met een onbekende, dan staan de hulpverleners van 113 voor je klaar. Lees de zelfmoordpreventiewijzer of de handreiking en stappenplan voor het onderwijs.

Gedragsproblemen op school

Spelen er gedragsproblemen op school, en weet je niet goed hoe hiermee om te gaan? En ben je bang dat er meer speelt bij het betreffende kind met gedragsproblemen in de klas? Depressiviteit, angst, misschien wel gedachten aan zelfmoord? Wees niet bang hiervoor hulp te vragen aan anderen. Je hoeft het niet alleen te dragen en op te lossen. Je kunt bijvoorbeeld bellen naar onze collegiale advieslijn.

Gedragsproblemen in de klas

Gedragsproblemen in de klas kunnen tot veel stress en zorgen leiden bij jou als leerkracht. Zeker als je vermoed dat een kind gedachten aan zelfmoord heeft. 113 Heeft een suïcidepreventietraining gatekeepers ontwikkeld die je als school kunt volgen om beter te weten hoe je signalen kunt opvangen, wat je kunt doen en hoe je voor jezelf kunt zorgen. Je kunt als school ook een voorlichting aanvragen of een adviesgesprek.

De rol van de leerkracht

Wil jij graag een kind informeren over de mogelijkheden om te praten over zijn of haar zelfmoordgedachten en -gevoelens? Wijs hem of haar dan op de diensten van 113. Je kunt bellen of chatten met een van onze vrijwilligers. Je kunt ook bellen naar het spreekuur. 113 heeft een zelfhulpcursus ontwikkeld die online en anoniem te volgen is. Je leert in zes lessen om te gaan met je gedachten over suïcide: je leert waar de gedachten vandaan komen en hoe je ze kunt controleren.