Suïcidepreventietraining Gatekeeper

Om de signalen te herkennen van iemand met suïcidale gedachten én om zelfmoord bespreekbaar te maken, is de Suïcidepreventietraining Gatekeeper ontwikkeld. Gatekeepers zijn mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp. Iedereen die iemand met (mogelijke) suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft, kan gatekeeper zijn. Jij dus ook. Landelijk zijn inmiddels meer dan duizend mensen getraind als gatekeeper.

Doel training

Het doel van de Suïcidepreventietraining Gatekeeper is het vergroten van kennis, houding en vaardigheden om te signaleren dat iemand aan zelfmoord denkt. Hoe? Door de gedachten aan zelfmoord bespreekbaar te maken, leren inschatten hoe ernstig de zelfmoordgedachten zijn, naasten te betrekken en leren door te verwijzen naar professionele hulp.

Doelgroep

De training is bedoeld voor mensen die relatief veel in aanraking komen met mensen die suïcidale gedachten hebben, zoals medewerkers in het onderwijs, de zorg en sociaal economische sector. Denk hierbij aan docenten, studieadviseurs, studentpsychologen, schooldecanen, huisartsen*, praktijkondersteuners*, thuiszorgmedewerkers, Arboverpleegkundigen, bedrijfsartsen, re-integratiecoaches, mediators, politie, schuldhulpverleners, bewindvoerders, deurwaarders, echtscheidingsadvocaten, dominees, baliemedewerkers, uitkeringverstrekkers, et cetera.

* de NHG organiseert een vergelijkbare suïcidepreventie-cursus (StiP) toegespitst op het dagelijks werk van huisartsen en praktijkondersteuners GGZ.

Opzet van de training

De Suïcidepreventietraining Gatekeeper is een gespreksvaardigheidstraining en een belangrijk deel van de training bestaat uit het oefenen in tweetallen. Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

  1. Bespreking van ervaringen met en de houding ten opzichte van zelfmoord;
  2. Het oefenen van gespreksvaardigheden van de deelnemers;
  3. Interactieve kennisoverdracht van trainers over het suïcidale proces, risicoverhogende en beschermende factoren;
  4. Bespreking van verwijsmogelijkheden en de hierbij behorende aandachtspunten.

De training heeft zijn succes te danken aan deze vaste opzet. De theorie en oefeningen worden zodanig gebracht dat ze aansluiten bij herkenbare situaties uit je eigen praktijk. Recent onderzoek toont aan dat de gatekeepertraining effectief is. Voor een samenvatting en het complete artikel: klik hier.

Disclaimer, leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure

Nieuw: opfristraining voor gatekeepers

Heb je de gatekeepertraining al een keer gevolgd en heb je behoefte aan het opfrissen van je kennis en vaardigheden? Schrijf je dan in voor de opfristraining.