Suïcidepreventietraining Gatekeeper

Om de signalen te herkennen van iemand met suïcidale gedachten én om zelfmoord bespreekbaar te maken, is de Suïcidepreventietraining Gatekeeper ontwikkeld. Gatekeepers zijn mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp. Iedereen die iemand met suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft, kan gatekeeper zijn. Jij dus ook. Landelijk zijn inmiddels honderden mensen getraind als gatekeepers.

Doel training

Het doel van de Suïcidepreventietraining Gatekeeper is het vergroten van kennis, attitude en vaardigheden om te signaleren dat iemand aan zelfmoord denkt door deze gedachten bespreekbaar te maken, leren inschatten hoe ernstig de zelfmoordgedachten zijn, grip te houden op de situatie en leren door te verwijzen.

Doelgroep

Deze training is dus bedoeld voor iedereen die geen zorgprofessional/GGZ-professional is. Deelnemers aan de training zijn o.a. medewerkers in het onderwijs, de zorg of sociaal economische sector. Denk hierbij aan docenten, studieadviseurs, studentpsychologen, huisartsen*, praktijkondersteuners*, thuiszorgmedewerkers, Arbo verpleegkundigen, re-integratiecoaches, mediators, schuldhulpverleners, bewindvoerders, deurwaarders, echtscheidingsadvocaten, dominees, baliemedewerkers, kappers, politie en piloten.

* de NHG organiseert een vergelijkbare suïcidepreventie-cursus (StiP) toegespitst op het dagelijks werk van huisartsen en praktijkondersteuners GGZ.

Opzet van de training

De Suïcidepreventietraining Gatekeeper is een vaardigheidstraining en een belangrijk deel van de training bestaat uit het oefenen in tweetallen. Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

  1. Bespreking van ervaringen met en de houding ten opzichte van zelfmoord;
  2. Het oefenen van vaardigheden van de deelnemers;
  3. Kennisoverdracht van trainers over het suïcidale proces, risicoverhogende en beschermende factoren;
  4. Bespreking van verwijsmogelijkheden en de hierbij behorende aandachtspunten.

De training heeft zijn succes te danken aan deze vaste opzet. De inhoud wordt voor elke doelgroep enigszins aangepast, zodat de theorie en oefeningen aansluiten bij herkenbare situaties uit je eigen praktijk.

Disclaimer, leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure