Suïcidepreventie in de zorgsector

Elke dag sterven er 5 mensen aan zelfmoord. Veel van deze mensen zijn eenzaam en radeloos. Als je in de zorg werkt, kan je te maken krijgen met iemand waarbij suïcidaliteit speelt. Wat kan je op dat moment doen om de best mogelijke zorg te verlenen? En wat kan je in de organisatie regelen om suïcidaliteit zo snel mogelijk te herkennen en adequaat te reageren? 

Wanneer we met elkaar samenwerken, binnen de eigen organisaties en met organisaties in de keten, en natuurlijk ook met de cliënt/patiënt, kunnen we suïcides voorkomen. In welke organisatie je ook werkt, of hoe klein jouw persoonlijke bijdrage misschien ook maar kan zijn, het kan wel een onmisbare schakel in dit hele proces zijn.

Wat kan jij doen?

Als medewerker binnen de zorg kan je aan de ene kant jezelf trainen zodat je de signalen kan herkennen, het onderwerp bespreekbaar kan maken met een cliënt en eventueel kan doorverwijzen. Indien je binnen jouw beroep ook de suïcidaliteit behandelt, is het belangrijk jezelf ook te trainen in diagnostiek en behandeling.  

Aan de andere kant kan je helpen ervoor zorg te dragen dat er binnen jouw organisatie helder wordt wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft, naast de grenzen die er misschien ook zijn. Zie hieronder welk materiaal er beschikbaar is. 

De suïcidepreventie toolkit voor de GGZ

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts een suïcidepreventie toolkit ontwikkeld voor GGZ-professionals. De suïcidepreventie toolkit biedt hulpverleners ondersteuning bij het herkennen, bespreken en behandelen van cliënten met suïcidaliteit en is een lerende tool. 

Naar de toolkit.

Beleid maken

Als zorginstelling is het belangrijk om vast te leggen welke plek suïcidepreventie heeft binnen de organisatie en welke verantwoordelijkheden en acties bij welke personen liggen. Door het vastleggen van deze zaken en dit ook in de organisatie te verspreiden, weten alle medewerkers wat ze moeten doen op het moment dat er suïcidaliteit speelt. Op deze manier kan je sneller handelen en is het ook voor de medewerkers duidelijker wat ze wel en wat ze niet hoeven doen. Dit geeft rust en ruimte om te handelen. Om je als zorginstelling te helpen zelfmoordpreventiebeleid en/of een -protocol op te stellen, heeft 113 verschillende materialen ontwikkeld. Download hieronder onze materialen. 

Diagnostiek en behandeling

113 Aacdemy

Training en workshops

Aanbod 113 Academy

Om jezelf te trainen in het herkennen, bespreekbaar maken en doorverwijzen van mensen met suïcidaal gedrag, kan je de suïcidepreventietraining gatekeeper volgen. 

Ook is het mogelijk om een workshop of en training op maat aan te vragen. 

Neem voor informatie of aanvraag van een offerte contact op met 113 Academy.

Online training suïcidepreventie

In de gratis online training suïcidepreventie ontdek en oefen je wat je kunt doen als je vermoedt dat iemand in je omgeving aan zelfdoding denkt. De training duurt ongeveer een uur en bestaat uit 3 lessen: 

 • Signaleer 
 • Praat erover 
 • Zoek samen hulp 

De training is een goede voorbereiding op de suïcidepreventietraining gatekeeper

Doe de online training
Advies, consult en achtergrondinformatie

Advies, consult en wetenschappelijke artikelen

 • Wanneer je een specifieke situatie wilt bespreken, bel dan met Collegiale overleglijn, bel op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur naar 020 311 3888. 

 • Wanneer je advies wilt over het vormgeven van beleid of een protocol, kan je contact opnemen met een van onze kwartiermakers. Als organisatie schrijf je zelf het beleid, de kwartiermaker ondersteunt hierbij. Ook kan reeds bestaand beleid ter feedback worden voorgelegd aan de kwartiermaker. 

 • Voor achtergrondinformatie over suïcide(preventie) in Nederland kan je onze catalogus raadplegen.

Specieke informatie voor:

Huisartsen, POH-GGZ en bedrijfsartsen 

Huisartsen zijn een belangrijke schakel in de keten. Ze hebben een rol als gatekeeper, primaire behandelaar en verwijzer. Het vergroten van bewustzijn voor suïcidepreventie en vaardigheden bij het signaleren, diagnosticeren, behandelen en verwijzen van suïcidale mensen in de 0e- en 1elijns zorg, zijn belangrijke aandachtspunten. De POH-GGZ heeft hierin ook een rol binnen de huiartsenpraktijk. 

Het vergroten van bewustzijn voor suïcidepreventie, het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen geldt ook voor bedrijfsartsen. 

Verder lezen

GGD 

De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van mensen in Nederland; alle activiteiten zijn erop gericht om mensen gezond te houden. De GGD speelt dus ook een belangrijke rol in de preventie van suïcide. Verschillende afdelingen van de GGD kunnen in aanraking komen met het onderwerp suïcide, denk aan de jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en openbare geestelijke gezondheidszorg. Werk jij bij de GGD en wil je onderzoeken wat jij kan bijdragen aan suïcidepreventie binnen jouw organisatie?

Een grote rol kan de GGD bijvoorbeeld spelen bij Supranet Community. Meer dan de helft van de mensen die zelfmoord pleegt is niet in zicht van de zorg. Supranet Community wil daarom een breed vangnet in de samenleving bouwen, zodat niemand meer eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Deze aanpak combineert meerdere preventiemaatregelen die worden geïmplementeerd door een breed netwerk van partijen, onder regie van de GGD en gemeente. Deze bewezen effectieve interventies bestaan uit concrete maatregelen op vier niveaus: er wordt tegelijkertijd ingezet op een publiekscampagne, het trainen van gatekeepers; gerichte aandacht voor mensen met een hoog risico op suïcide en het sluiten van de zorgketen van huisarts en andere zorgprofessionals. Het model is ontwikkeld door de Europese Alliance Against Depression (EAAD) en stevig onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. 113 Zelfmoordpreventie ondersteunt de Supranet Communities inhoudelijk en financieel. Inmiddels zijn negen GGD regio’s in Nederland er al mee aan de slag! De ambitie van 113 Zelfmoordpreventie is om door te groeien naar zestien regio’s in 2020. Interesse? Neem contact op met kwartiermaker Meike Baretta.

Familie/cliëntorganisaties

Familie/cliëntorganisaties zijn een belangrijke partner binnen suïcidepreventie. Werk je in deze organisaties, ga dan in gesprek met ketenpartners. Welke mogelijkheden zijn er om de rol van familieleden, cliënten en naasten bij de behandeling van suïcidale cliënten te intensiveren? Werk je in een zorginstelling? Onderzoek hoe jouw organisatie de samenwerking met cliënten, familie en naasten heeft georganiseerd en kijk welke acties er nog meer mogelijk zijn.  

Ervaringsdeskundigen 

Als ervaringsdeskundige met betrekking tot suïcidaliteit kun je iets betekenen voor anderen. Er zijn verschillende manieren om jouw ervaring in te zetten. Zie bijvoorbeeld dit onderzoek.  

Verder lezen 

GGZ 

Binnen de GGZ-instellingen wordt op verschillende manieren gewerkt aan suïcidepreventie. De ene organisatie is al verder dan de andere. Lees verder.

Een aantal GGZ-instellingen hebben zich verenigd in Supranet GGZ, zij delen de ambitie en de bedoeling om het aantal suïcides en pogingen onder hun patiënten fors terug te dringen. Ze leren van elkaar om de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag te verbeteren. Zie ook: https://www.supranetggz.nl/ 

Ziekenhuizen

Op verschillende afdelingen binnen de ziekenhuizen krijgen professionals te maken met patiënten die in verband met een suïcidepoging moeten worden opgenomen. De handelingsverlegenheid van deze professionals, die zij zelf ook herkennen en erkennen, zorgt voor stress en onzekerheid in de zorg voor deze patiënt. Zorg voor de professionals is indirect zorg voor de patiënt die een poging tot suïcide heeft gedaan. Het biedt vele kansen een verbeterslag te maken met betrekking tot de signalering en adequate zorg en doorverwijzing. Marja Fuchs, kwartiermaker voor de ziekenhuizen, bouwt aan een netwerk van lerende ziekenhuizen, '113 netwerk Ziekenhuizen', om met elkaars expertise te komen tot verbeteracties binnen de ziekenhuizen. Wil je meer weten over het netwerk of heb je vragen of eigen ervaringen die je wilt delen, neem dan contact met haar op via m.fuchs@113.nl.

Meer weten.

Hulpaanbod van 113 voor een cliënt

 • Hulplijn 24/7 anoniem praten over zelfmoord via chat en telefoon: 113 of gratis 0800-0113
 • Online therapie via e-mail, chat of telefoon
 • Overleg en advies met specialist via 020 311 3888 op werkdagen tussen 10:00 – 16:00 uur
 • Zelfhulp online zelfhulpcursus, Backup app, veiligheidsplan
 • Zelftesten mate van suïcidaliteit, angst en depressie

Nieuwsbrief

Ben jij een (zorg)professional en wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws over suïcidepreventie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor (zorg)professionals

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste algemene nieuws over suïcidepreventie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Contact

Wil je informatie over het opzetten of verbeteren van suïcidepreventie in de zorg? Neem contact op!

Anne Roos
Anne Roos (GGD, Supranet Communities))
Marja Fuchs
Marja Fuchs (ziekenhuizen, SEH)
Evelien van Goor
Evelien van Goor (GGZ, onderwijs)
Meike Baretta
Meike Baretta (huisartsen, Supranet Communities)
Marjolein Veerbeek
Marjolein Veerbeek (Supranet GGZ)