Heb je vragen n.a.v. RTL Late Night?

29 januari 2018
RTL Late Night

Mensen met zelfmoordgedachten kunnen 24/7 bij 113 terecht voor een crisisgesprek. Bel 0900-0113 of chat.

113 staat aan de kant van hoop en leven en geeft geen advies over middelen of methoden waarmee mensen zichzelf om het leven kunnen brengen. Mensen die meer willen weten over euthanasie of hulp bij zelfdoding, verwijzen we door naar hun huisarts.

Er is een groep kwetsbare mensen die zeer gevoelig is voor nieuws en media-aandacht rondom het levenseinde. Dat merken wij vrijwel direct aan de belasting van onze hulplijnen. De kern van suïcidaal gedrag is het idee: als ik er niet meer ben, hoef ik niet meer te lijden. Bevestiging van dit idee kan de grond onder de voeten weg slaan van suïcidale mensen die nog met hun nagels trachten vast te houden aan het leven. Het kan bij hen de drempel verlagen om de dood te zoeken.

Lees verder bij 'veelgestelde vragen'.

Verantwoorde verslaggeving

Het bevorderen van verantwoorde verslaggeving door de media is een belangrijk deel van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Hierbij wordt aan de media gevraagd rekening te houden met het Werther-effect, ofwel copy cat-effect, waardoor mensen worden getriggerd om ook suïcide te plegen. Met goedbedoelde reportages, documentaires of opinies kan onbedoeld reclame worden gemaakt voor de dood.

Lees verder bij 'tips voor journalisten'.

Wij roepen alle betrokkenen, dus ook journalisten en voorvechters voor of tegen euthanasie, op hun gedachten rond het levenseinde prudent te formuleren en het debat hierover nuchter en wetenschappelijk geïnformeerd te voeren.