ANBI

113 Zelfmoordpreventie is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Dit betekent dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. 

Ook Stichting Fonds Suïcidepreventie heeft de ANBI status

ANBI-gegevens 113 

KvK-nummer: 17237527 

RSIN-nummer: 820181584 

Statutaire naam: Stichting 113 Zelfmoordpreventie 

Adres:  Paasheuvelweg 25,1105 BP Amsterdam-Zuidoost 

Doelstelling 

  • Het verminderen en voorkomen van suïcidaliteit bij mensen in levensnood en het vergroten van hun zelfredzaamheid. 
  • Het verlagen van drempels bij het zoeken en vinden van hulp bij levensnood. 113 richt zich hierbij niet op het verschaffen van hulp bij zelfdoding. 
  • Het leren omgaan met suïcidaliteit voor de omgeving van mensen in levensnood. Onder omgeving wordt verstaan: naasten, nabestaanden, professionals, betrokkenen in de onderwijs- en werksfeer. 

Beleidsplan 

  • Focus op stepped & evidence based care (op feitenmateriaal gebaseerd getrapte zorg) voor iedereen in het kader van suïcidepreventie: optimale bereikbaarheid (iedereen die 113 nodig heeft wordt geholpen/te woord gestaan en passende hulp geboden) en hulp die wat betreft de soort en intensiviteit wordt geboden na vaststelling van de zorgbehoefte en inschatting van de ernst van de suïcidaliteit en de slagingskans van de behandeling. 
  • Verbinden van de professionele en vrijwillige hulpverlening (ervaring en expertise van de vrijwilligers en professionals) van 113. 
  • Versterken van de interne organisatie. 

Bestuurders

Raad van Toezicht bestaat uit:

Raad van Bestuur bestaat uit:

Statuten

Jaarverslag

Financiële verantwoording