ANBI Stichting Fonds Suïcidepreventie

Stichting Fonds Suïcidepreventie (SFS) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut.

SFS en Stichting 113 Zelfmoordpreventie zijn verbonden met elkaar; hierdoor zal SFS de giften die zij ontvangt voornamelijk aanwenden voor doelen die 113 Zelfmoordpreventie graag wil verwezenlijken ter bevordering van suïcidepreventie in de maatschappij.

ANBI-gegevens Stichting Fonds Suïcidepreventie 

KvK-nummer: 51972786 

RSIN nummer: 850247238 

Statutaire naam: Stichting Fonds Suïcidepreventie 

Adres: Paasheuvelweg 25,  AHTC Toren B5,  1105 BP Amsterdam 

Telefoonnummer: 020 3113 883 

Uittreksel KvK 

Doelstelling 

  1. Het bevorderen van de belangen van suïcidale mensen, hun naasten en hun nabestaanden, voornamelijk door het inzamelen van geld en middelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren; 
  2. Het bevorderen en mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar zelfmoord en zelfmoordpreventie door of vanwege Stichting 113 Zelfmoordpreventie. 

Bestuurders 

Ons beloningsbeleid 

Bestuursleden zijn onbezoldigd, de stichting heeft geen medewerkers. 

Beleidsplan 

Statuten 

Jaarverslag

Financiële verantwoording 

ANBI Formulier