Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Help mee

Iedere dag sterven er in Nederland gemiddeld 5 mensen eenzaam en radeloos door zelfdoding. In 2023 vonden er in totaal 1.885 zelfdodingen plaats. Als je bedenkt dat elke zelfdoding zo’n 135 mensen raakt, betekent dat dus dat in 2023 meer dan 250.000 mensen geraakt zijn door het immense verdriet dat gepaard gaat met een zelfdoding. Dat zijn ongeveer evenveel mensen als dat er in Eindhoven wonen.

Suïcide heeft enorme gevolgen. Ook voor de nabestaanden en andere betrokkenen. Zelfdoding geeft veel verdriet, leed en vaak ook schaamte, omdat er een taboe op rust.

113 zet zich op alle mogelijke manieren in voor een land waar niemand radeloos en eenzaam sterft door zelfdoding. Gelukkig worden we hierbij geholpen. Veel mensen, organisatie en bedrijven dragen suïcidepreventie een warm hart toe. En maken belangrijk onderzoek en andere innovatieve projecten en campagnes mogelijk die we met de financiering voor onze basisdienstverlening niet kunnen bekostigen.

Voor deze hulp zijn we heel dankbaar. Want van één ding zijn we heel goed doordrongen: alleen samen kunnen we het verschil maken en het aantal zelfdodingen en het daarmee gepaard gaande verdriet verminderen. Help je ook mee?

Gift overmaken aan 113 Fonds Zelfmoordpreventie

Wil je een financiële bijdrage leveren aan suïcidepreventie in Nederland? Dat kan via het donatieformulier achter de link “Doneer” hierboven. Wil je liever zelf een gift overmaken? Onze bankgegevens zijn: 

Stichting 113 Fonds Zelfmoordpreventie
Omschrijving: "Gift voor preventie"
IBAN-nummer: NL 54 RABO 0160 6244 87
 

Wil jij ons steunen met een gift of actie?

Neem gerust contact op met onze fondsenwerver Christel Beentjes. Zij is bereikbaar via: 020-3113883

Christel