Suïcide

Suïcide is het opzettelijk een einde maken aan het eigen leven. Suïcide wordt ook wel zelfmoord of zelfdoding genoemd. Denk jij aan suïcide? Houd deze gedachten dan niet voor jezelf en deel ze met iemand in je omgeving die je vertrouwt. Praten lucht op en helpt je verder. Bespreek je je suïcidegedachten liever met een onbekende? Bel,of chat dan met een medewerker van de crisislijn, als je nu hulp nodig hebt. Je kunt ook een keer overleggen met een psycholoog.

Liever direct zelf aan de slag? Onze zelfhulpcursus Leven onder controle leert je beter om te gaan met je gedachten aan zelfdoding.

Ben je op dit moment in levensgevaar? Bel dan nu 112.

Wat is suïcide?

Suïcide betekent zelfmoord en is het opzettelijk een einde maken aan het eigen leven. Mensen die aan suïcide denken voelen zich vaak al langer depressief, angstig, ongelukkig of alleen. Ze hebben misschien het gevoel dat niemand ze begrijpt en willen niet langer door met hun leven.

Denk jij aan zelfmoord? Trek dan aan de bel. Zoek hulp in je omgeving of via de huisarts. Hij kan je doorverwijzen naar een psycholoog die je helpt je zelfmoordgedachten onder controle te krijgen en weer toekomstperspectief te zien.

Suïcidegedachten

Iemand die aan zelfmoord denkt, heeft suïcidegedachten. Het leven wordt hem om wat voor reden dan ook teveel, en hij zoekt naar een permanente uitweg: zelfmoord. Heb jij suïcidegedachten en wil je hier (anoniem) met iemand over praten? Bel, mail of chat dan met 113. Ons team van vrijwilligers zit 24/7 voor je klaar om naar je te luisteren en je telefonisch te helpen. Bel de crisisdienst op 0900-0113 of start een chat (rode button rechts bovenaan).

Fabels over suïcide

Over zelfmoord en mensen die zelfmoord willen plegen, doen veel fabels de ronde. Veel beweringen over zelfmoord kloppen niet met de werkelijkheid. Dat heeft te maken met onbegrip maar ook met onwetendheid. Hieronder een opsomming van een aantal fabels, met daarbij de juist toelichting:

  1. 'Mensen die over zelfmoord plegen praten, doen het toch niet.' Onjuist: Velen maken het vooraf op de een of andere manier bekend, of geven signalen af. Bijvoorbeeld door op te bellen of te sms-en naar een bekende. Ook hebben veel mensen al vaker pogingen gedaan voordat ze door zelfmoord overlijden.
  2. 'Zelfmoord gebeurt plots, impulsief.' Onjuist: Er gaat bijna altijd een weg aan vooraf. Een weg van gebeurtenissen, tegenslagen of gedachten. Deze weg kan kort of lang zijn, en voor het eerst of juist herhaaldelijk worden bewandeld. Een suïcidaal persoon maakt een proces door van een eerste gedachte naar de uiteindelijke daad. Voordat iemand zelfmoord pleegt, denkt hij of zij er veel aan. Vaak is er een druppel die de emmer doet overlopen.
  3. 'Suïcidaliteit is erfelijk.' Onjuist: Zelfmoord is een extreme oplossing voor een probleem dat als ondraaglijk en onoplosbaar ervaren wordt. Het lijkt voor degene die dood wil, de enige manier om uit een hopeloze situatie te ontsnappen. Het meemaken van een zelfdoding in je omgeving, kan ervoor zorgen dat de drempel verlaagd wordt, en je zelfmoord ook eerder als een oplossing kunt zien. Zelfmoord zit echter niet in je bloed of in je genen. Biologische en erfelijke factoren kunnen soms wel zorgen voor een lichamelijke kwetsbaarheid voor depressie of wanhoop.
  4. 'Zelfmoordgedrag betekent dat de persoon dood wil.' Onjuist: De doodswens is heel vaak dubbel. Iemand die zelfmoord wil plegen, wil vaak niet zomaar dood, maar ziet geen manier meer om op de huidige manier verder te leven. Vaak is het verlangen naar een ander leven (zonder problemen of pijn) sterker dan het verlangen naar de dood op zich. 
  5. 'Een grote groep mensen die een poging doet, meent het niet. Zoals bijvoorbeeld mensen die maar tien pilletjes slikken.' Onjuist: Het is inderdaad zo dat naar schatting ¾ van de mensen die een poging doen, geen echte doodswens hebben. Toch heeft het grootste deel van de mensen die overlijden aan zelfmoord, een eerdere poging gedaan.Daarnaast is het ook zo dat iemand die al eerder een poging gedaan heeft, 150 keer meer kans heeft op het plegen van zelfmoord dan iemand die nog geen poging gedaan heeft. Zelfmoordgedrag moet dus serieus worden genomen. Het kan een noodkreet zijn en een signaal dat het zo niet verder kan.
  6. Het is een slecht idee om mensen te vragen of ze zelfmoordneigingen hebben. Het praten over suïcide zou hun het idee kunnen geven dat ze zichzelf moeten doden.' Onjuist: Praten kan juist helpen bij het vinden van een andere oplossing dan de dood. Bovendien verlaagt praten vaak de spanning.  
  7. 'Als iemand een poging heeft gedaan, betekent dat dat het gevaar voorbij is en hij of zij geen poging meer doet.' Onjuist: De meerderheid van zelfmoorden gebeurt in de maanden na een eerdere poging. De drempel na de eerste poging kan lager zijn om weer een poging te doen. Dit geldt vooral voor jonge mensen.
  8. 'Zelfmoord is een ziekte.' Onjuist: Iemand die zelfmoord wil plegen, zoekt naar een manier om te ontsnappen aan de psychische pijn. Die pijn kan soms wel voortkomen uit een ziekte. Uit de medische wetenschap blijkt wel dat psychiatrische aandoeningen zoals depressie en schizofrenie zelfmoordneigingen kunnen veroorzaken. Voor veel van deze aandoeningen bestaan goede behandelingen, waaronder medicatie.

Zit je op dit moment in een crisis en wil je nu met iemand praten over je suïcide gedachten? Bel dan direct met 0900-0113 of start een chat. Zit je niet in een crisis maar wil je wel graag overleggen met een van onze psychologen? Maak dan een afspraak met een psycholoog via het afsprakenformulier.

Hulp bij suïcide gedachten

Heeft jouw hulpvraag geen spoed, maar wil je wel graag eens met iemand overleggen over je suïcide gedachten? Bel dan op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur met een van onze psychologen via telefoonnummer 020 311 38 88 of maak een afspraak via het afsprakenformulier.

Samen met de psycholoog bepaal je of je een extra gesprek nodig hebt, of dat het wellicht raadzaam is om in online therapie te gaan bij 113. Praten over zelfmoordgedachten helpt. Je hoeft het niet alleen te doen.

Meer informatie over suicide:

Bron fabels: www.kopzorgen.info