Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

ANBI

ANBI-gegevens 113 

KvK-nummer: 17237527 

RSIN-nummer: 820181584 

Statutaire naam: Stichting 113 Zelfmoordpreventie 

Adres:  Paasheuvelweg 25,1105 BP Amsterdam-Zuidoost 

Doelstelling 

  • Het verminderen en voorkomen van suïcidaliteit bij mensen in levensnood en het vergroten van hun zelfredzaamheid. 
  • Het verlagen van drempels bij het zoeken en vinden van hulp bij levensnood. 113 richt zich hierbij niet op het verschaffen van hulp bij zelfdoding. 
  • Het leren omgaan met suïcidaliteit voor de omgeving van mensen in levensnood. Onder omgeving wordt verstaan: naasten, nabestaanden, professionals, betrokkenen in de onderwijs- en werksfeer. 

Beleidsplan 

  • Focus op stepped & evidence based care (op feitenmateriaal gebaseerd getrapte zorg) voor iedereen in het kader van suïcidepreventie: optimale bereikbaarheid (iedereen die 113 nodig heeft wordt geholpen/te woord gestaan en passende hulp geboden) en hulp die wat betreft de soort en intensiviteit wordt geboden na vaststelling van de zorgbehoefte en inschatting van de ernst van de suïcidaliteit en de slagingskans van de behandeling. 
  • Verbinden van de professionele en vrijwillige hulpverlening (ervaring en expertise van de vrijwilligers en professionals) van 113. 
  • Versterken van de interne organisatie. 

Bestuurder en toezicht

Raad van Toezicht bestaat uit:

Raad van Bestuur bestaat uit:

Statuten

Publieksjaarverslag

Jaarverslag

Financiële verantwoording

ANBI-formulier

Stichting 113 Fonds Zelfmoordpreventie

Ook Stichting 113 Fonds Zelfmoordpreventie heeft de ANBI status