Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

 

 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Pesten op school

Pesten op school kan een enorme impact hebben. Als je gepest wordt kan je je steeds onzekerder gaan voelen. Je kunt zelfs gaan denken dat je waardeloos bent. Je kunt ook alle vertrouwen in de mensen om je heen verliezen. Of je heel erg eenzaam gaan voelen. Je kunt hier als je eenmaal volwassen bent nog steeds last van hebben.

Word jij gepest op school (of ben je ooit gepest) en denk je wel eens dat het leven voor jou niet meer hoeft? Dat het beter zou zijn als je er niet meer bent? Het is heel belangrijk dat je over je gedachten aan zelfdoding praat. Dat lucht op en helpt. Praat met iemand in je omgeving of (anoniem) met onze hulpverleners van de hulplijn. Bel 0800-0113 of chat. Wij zijn 24/7 open.

Suïcidepreventie op school

Ben je werkzaam in het onderwijs en maak je je (soms) zorgen of een leerling het leven misschien niet meer ziet zitten? Of wil je een start maken met suïcidepreventie op je school, of deze verbeteren? Neem contact op met 113, bekijk de informatie over suïcidepreventie in het onderwijs,of bekijk de materialen die we ontwikkeld hebben. 113 biedt ook een gatekeepertraining die je kan helpen signaleren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. Ook leer je samen met iemand zoeken naar de juiste hulp. 

Wat is pesten op school

Op elke school en in elke klas wordt gepest, geplaagd en ruzie gemaakt. Maar wat is nou eigenlijk precies pesten? Je kunt pestgedrag herkennen aan 3 dingen:

 • het is kwetsend bedoeld en niet grappig
 • het herhaalt zich over een langere periode
 • en er is een duidelijk machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer.

Er zijn vele manieren van pesten:

 • fysiek (slaan en schoppen)
 • materieel (spullen afpakken of stukmaken)
 • verbaal (schelden, jennen)
 • relationeel (roddelen en buitensluiten)
 • digitaal (via de computer of telefoon)

Daarnaast is er een belangrijk verschil of het een jongen is of een meisje die pest. Jongens pesten meestal op een meer directe en lichamelijke manier. Denk aan schelden, slaan en vechten. Deze manier van pesten is zichtbaarder. Meisjes pesten vaak meer op een meer subtiele, indirecte en minder zichtbare manier. Ze roddelen, ze sluiten anderen buiten of negeren elkaar.

Pesten op school tips

Kinderen die gepest worden schamen zich vaak en durven hun verhaal niet altijd te vertellen. Als ze er al over praten doen ze dat vaak eerder met hun ouders dan met een leraar. Pesten gebeurt vaak stiekem en ergens waar het niet gezien kan worden. Leraren zien het dus vaak niet. Pesten kan zeer negatieve gevolgen hebben voor de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind. Neem het dus serieus als je kind aangeeft dat het gepest wordt.

Vaak is uit signalen wel op te maken dat er iets speelt, bijvoorbeeld:

 • het kind is bang om naar school te gaan
 • het heeft last van nare dromen
 • het kan zich niet goed concentreren waardoor de prestaties op school achteruit gaan
 • er kunnen lichamelijke klachten zijn zoals buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid

Zie ook de informatie op onderstaande websites:

Pesten op school cijfers

Hoe vaak komt pesten op school nou eigenlijk voor? Zie hieronder de cijfers uit de Monitor Sociale Veiligheid van 2016

 • Van de leerlingen uit groep 7 en 8 geeft 10% aan slachtoffer geweest te zijn van pesten
  • Bijna 8% hiervan is maandelijks gepest en bijna 3% wekelijks 
  • 67% is persoonlijk gepest en bij 7% ging het om cyberpesten
 • Van de leerlingen uit het voortgezet onderwijs geeft 8% aan slachtoffer te zijn van pesten
  • Bijna 3% hiervan maandelijks en 5% wekelijks
  • bij ruim 19% van deze groep ging het om cyberpesten

Zie ook onderstaande websites:

Pesten op school filmpjes

Pesten gebeurt niet alleen op school maar ook (steeds vaker) online, zoals via Snapchat of Whatsapp. Maar ook via het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of op profielsites. Of het verspreiden van foto's, filmpjes of roddel via het web. Andere termen zijn cyberpesten en digitaal pesten. Ook van deze vorm van pesten kunnen leerlingen de dupe worden. Als er sprake is van online pesten dan is het dus van belang om dit met de school te bespreken.

Wil je wat filmpjes over pesten bekijken? Hieronder vind je wat voorbeelden:

In 2016 is ruim 9% van de jongeren van 15 tot 18 jaar geconfronteerd met online pesten. Van de jongeren van 18 tot 25 jaar zegt ruim 6% gepest te zijn via het internet.  (bron: CBS, 2017).