Suïcidepreventie

113 Suïcidepreventie staat klaar voor je met hulp, trainingen en advies. Ook kun je zelftesten doen, informatiemateriaal downloaden en media-advies krijgen. Daarnaast bieden wij ook veel informatie aan professionals in de zorg en andere werkgebieden die mogelijk te maken kunnen krijgen met het onderwerp zelfmoord.

Onze suïcidepreventietraining gatekeeper is bedoeld voor iedereen die in zijn leven te maken kan krijgen met iemand die (mogelijk) suïcidaal is. Leer hoe je kunt signaleren, hoe je het gesprek aangaat en hoe je door kunt verwijzen.

Suïcidepreventie

Stichting 113 Suïcidepreventie is de nationale organisatie voor suïcidepreventie. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Wij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd. 

113 suïcidepreventie staat aan de kant van het leven en probeert te zoeken naar een uitweg uit de wanhoop. Hierbij spelen religieuze of ideologische achtergronden geen rol.  Anonimiteit staat in de hulpverlening hoog in het vaandel en de mening van de hulpzoeker wordt altijd gerespecteerd. We geven geen advies over middelen of methoden waarmee mensen zichzelf om het leven kunnen brengen. 113 is niet tegen euthanasie of hulp bij zelfdoding (HBZ) die binnen de huidige wettelijke kaders kan worden verleend. We verwijzen mensen die meer willen weten over euthanasie of hulp bij zelfdoding door naar de huisarts. 

Suïcidepreventie training

113 geeft trainingen die je helpen om te praten met iemand die (mogelijk) zelfmoordgedachten heeft. De trainingen zijn er voor iedereen die in zijn omgeving met suïcide te maken kan krijgen. Dit kan op een beroepsmatige manier zijn, bijvoorbeeld als je werkt met kwetsbare doelgroepen. 

Wij geven ook voorlichting en workshops voor organisaties die hun medewerkers willen informeren over zelfmoord en wat je samen kunt doen om zelfmoord te voorkómen.

In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en een ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training bestaat uit het bespreken van eigen ervaringen, kennisoverdracht, het aanleren van gespreksvaardigheden en een interactieve bespreking van verwijsmogelijkheden.