Over ons

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Wij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd. 

Wegnemen van het taboe op zelfmoord 

Het idee voor Stichting 113 Zelfmoordpreventie (voorheen 113Online) is ontstaan uit het besef dat er nog steeds een taboe ligt op spreken over zelfmoord. Terwijl praten en contact maken juist zo essentieel is in suïcidepreventie. Psychiater Jan Mokkenstorm zocht contact met verschillende organisaties en stichtingen die al langere tijd bezig waren om hulp te bieden aan mensen met suïcidale gedachten en gevoelens. Samen zetten zij een solide platform voor online zelfmoordpreventie neer. Dit ging op 7 oktober 2009 live.

Van wanhoop naar hoop en leven 

113 staat aan de kant van het leven en probeert te zoeken naar een uitweg uit de wanhoop. Hierbij spelen religieuze of ideologische achtergronden geen rol. Anonimiteit staat in de hulpverlening hoog in het vaandel en de mening van de hulpvrager wordt altijd gerespecteerd. 113 geeft geen advies over middelen of methoden waarmee mensen zichzelf om het leven kunnen brengen. 113 Zelfmoordpreventie is niet tegen euthanasie of hulp bij zelfdoding die binnen de huidige wettelijke kaders kan worden verleend. 113 adviseert mensen die meer willen weten over euthanasie of hulp bij zelfdoding om contact op te nemen met hun huisarts.

Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen op het online hulpaanbod met crisishulplijnen, online therapie en zelfhulp. Bevlogen professionals, stagiairs en vrijwilligers, die werken vanuit het kantoor van 113 in Amsterdam, maken dit mogelijk.

Bevlogen professionals werken dagelijks aan preventie van suïcide 

Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen op ons online hulpaanbod met hulplijnen, online therapie en zelfhulp. Bevlogen professionals en stagiairs die werken vanuit onze vestiging in Amsterdam en vrijwilligers in het gehele land maken dit mogelijk. 

113 activeert suïcidepreventie-actienetwerken 

Naast de activiteiten als zorgaanbieder is 113 aanjager en coördinator van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie van het ministerie van VWS. Met ons Supranet-programma zetten we suïcidepreventie-actienetwerken op. Dat doen we in negen regio’s van het land en binnen de ggz met grote ggz-instellingen. Omdat we geloven dat je suïcide alleen samen kunt voorkomen. We zijn internationaal georiënteerd door deelname aan European Alliance Against Depression (EAAD) en onze rol in de International Zero Suicide Movement. 

Innoveren en doen wat werkt 

113 Zelfmoordpreventie is een onafhankelijke ggz-instelling. Het ministerie van VWS subsidieert 113. We zijn een bevlogen, slagvaardige organisatie met 'korte' lijnen en maken gebruik van moderne vormen van hulpverlenen en samenwerken (agile/scrum). We ontwikkelen ons continu door in het onderzoeksconsortium SURENet  (in samenwerking met de Vrije Universiteit en GGZ inGeest) ons werk te onderzoeken op effectiviteit en bereik. Hierdoor staan we wereldwijd bekend als koploper op het gebied van e-mental health voor mensen met ernstige en acute problemen. 

In 2014 werden we door Vrij Nederland en Kennisland uitgeroepen tot een van de Radicale Vernieuwers. 2015 was het jaar waarin we de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs (publieksprijs) voor het beste landelijke vrijwilligersproject hebben gewonnen. In 2017 waren we in samenwerking met Bureau O één van de vier finalisten voor de Galjaardprijs. 

Campagne ‘Stel de vraag van je leven’ 

113 voert sinds februari 2017 de campagne 'Stel de vraag van je leven'. Als onderdeel van een brede landelijke aanpak start 113 samen met regionale Suïcidepreventie Actienetwerken een landelijke campagne met als ambitie om het aantal suïcides in Nederland de komende jaren terug te dringen. De campagne heeft als doel om publiek en zorgverleners bewust te maken dat aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is. Want alleen samen kunnen we suïcides voorkomen. 

Met de campagne wil 113 bijdragen aan het doorbreken van het taboe op praten over suïcide. Op onze site geven we meer informatie over het herkennen van signalen van suïcidale gedachten en concrete tips en handvatten over hoe je hiermee kunt omgaan. 
 
Belangrijk is dat we erop willen wijzen dat je altijd terecht kunt voor hulp bij hulpverleners in de buurt of anoniem bij 113. 

Waarom het woord zelfmoord? 

Zelfmoord, zelfdoding of suïcide, het zijn allemaal synoniemen die mensen gebruiken. 113 wil niet alleen respectvol en empathisch, maar ook nuchter en direct communiceren. We gebruiken daarom woorden die de meeste mensen normaal vinden, gebruiken en snappen. 
 
Op onze website en in onze communicatiemiddelen spreken we daarom ook over zelfmoord. Ons beleid is om aan te sluiten bij de woordkeuze van de groepen waarmee wij in contact staan. Suïcide is een term die vooral door professionals wordt gebruikt, zoals in de ggz of bij onderzoek. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat hulpvragers ons vinden door te zoeken op het woord 'zelfmoord'. Zij zoeken veel minder vaak op de term zelfdoding of suïcide. Door in onze teksten deze term te gebruiken, worden wij makkelijk gevonden. Dat is in ons geval van levensbelang, omdat onze hulpvragers  in levensnood verkeren. Als mensen die contact met ons zoeken een ander woord gebruiken, sluiten we hier op aan. Het belangrijkste is dat we het gesprek over zelfmoord en zelfmoordgedachten met elkaar kunnen voeren.