Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

 

 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Agrarische sector

Boeren, tuinders en vissers zetten zich elke dag in om ons van voedsel te voorzien. Verschillende factoren, onder andere veranderende wetgeving, hoge werkdruk, combinatie van werk en privé, financiële problemen, kunnen leiden tot grote psychosociale druk. Deze raakt niet alleen de boer in kwestie, maar vaak ook zijn of haar gezin en omgeving. 

De laatste jaren ervaren veel agrarisch ondernemers psychosociale druk. Toch stapt men niet zo snel met problemen naar de hulpverlening. Daarnaast sluit de hulpverlening niet altijd goed aan bij de specifieke problematiek.

Ook rondom suïcidaliteit zijn er zorgen. De meest recente cijfers in Nederland laten zien dat in 2021 1859 mensen in Nederland overleden door zelfdoding. 22 daarvan waren kort voor overlijden werkzaam in de agrarische sector. Over de periode 2013-2020 hebben mannen (88%), mensen van middelbare leeftijd (50-69 jaar, 55%) en zelfstandig ondernemers (65%) het hoogste risico. Zelfdoding komt relatief het vaakst voor in de veeteeltsector. Zie voor alle feiten de factsheet agrariërs.

TABOER

Mentale problematiek en suïcide bespreekbaar maken, kan alleen samen met alle betrokkenen. Een mooi initiatief in de agrarische sector is TABOER. TABOER is taboedoorbrekend als het gaat om het bespreekbaar maken van mentale problemen bij boeren en tuinders. Voor jou als individu, maar ook in geval van spanningen in relatie tot je gezin, bedrijf en omgeving. De zorgen over en in de agrarische sector zijn groter dan ooit. Als onafhankelijk loket biedt TABOER een luisterend oor en helpt bij het vinden van een passende zorgverlener. Je staat er niet alleen voor. TABOER spreekt jouw taal. Praten helpt! Je kunt TABOER bereiken via de TABOER telefoonlijn tijdens kantooruren voor hulp, voor jezelf of voor iemand waarover je je zorgen maakt.  

Stappenplan suïcidepreventie

De Nederlandse Zuivel Organisatie, Zorg om Boer en Tuinder en 113 Zelfmoordpreventie hebben samen een stappenplan ontwikkeld om naasten (denk aan familie, vrienden en andere mensen die op het erf komen) op weg te helpen als ze het vermoeden hebben dat iemand zich niet goed voelt en aan zelfdoding zou kunnen denken.

Gatekeepertraining

De suïcidepreventietraining gatekeeper voor de agrarische sector leert jou als erfbetreder en collega-boer een gesprek over zelfdodingsgedachten te voeren. Jij kunt voor agrariërs die klem zitten en overwegen om uit het leven te stappen hét verschil maken. Hoe? Door gedachten aan zelfdoding te signaleren, er over te praten, naasten te betrekken en te ondersteunen om professionele hulp te zoeken. Hierbij heb je de rol van medemens, niet die van hulpverlener.

Ook is er aandacht voor het dilemma tussen enerzijds jouw rol en taak die je als erfbetreder uitvoert en anderzijds het bieden van hulp in je rol als medemens. Dit kan voor de boer (en voor jezelf) tegenstrijdig voelen. In deze training van 4 uur krijg je praktische handvatten en tips en oefen je gesprekstechnieken.

Agro Zorgnetwerkkaart

De Agro Zorgnetwerkkaart van TABOER helpt agrarische ondernemers, en hun omgeving, in het vinden van de juiste hulp.

Agro zorgnetwerkkaart

Zorg om Boer en Tuinder

Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met vrijwilligers in heel Nederland die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en Tuinder terecht. Alle vrijwilligers zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector en beschikken over een uitgebreid inzetbaar netwerk. De inzet van zogeheten ervaringsdeskundigheid maakt de herkenning groot en de drempel om in gesprek te gaan laag.

Zorg om boer en tuinder

Factsheet Boeren aan het woord

Een kwalitatief onderzoek naar de psychosociale gezondheid van IJssellandse boeren en hun behoefte aan hulp. In Nederland wordt regelmatig gepraat en geschreven over hoe boeren zouden handelen bij psychosociale problemen en of zij adequaat hulp zoeken. Maar kennen wij het echte verhaal? In dit onderzoek is de boer daarover zelf aan het woord. Lees in dit kwalitatieve onderzoek over de psychosociale gezondheid van IJssellandse boeren en hun behoefte aan hulp.

naar de factsheet boeren aan het woord