Denk je aan zelfmoord?

We zijn er voor je.

Je kunt met ons geheel anoniem bellen en chatten.

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Agrarische sector

Boeren, tuinders en vissers zetten zich elke dag in om ons van voedsel te voorzien. Verschillende factoren, onder andere veranderende wetgeving, hoge werkdruk, combinatie van werk en privé, financiële problemen, kunnen leiden tot grote psychosociale druk. Deze raakt niet alleen de boer in kwestie, maar vaak ook zijn of haar gezin en omgeving.

De laatste jaren ervaren steeds meer agrarisch ondernemers psychosociale druk. Toch stapt men niet zo snel met problemen naar de hulpverlening. Daarnaast sluit de hulpverlening niet altijd goed aan bij de specifieke problematiek.

Ook rondom suïcidaliteit zijn er veel zorgen. De meest recente cijfers in Nederland laten een toename zien in het aantal suïcides in de agrarische sector. Tussen 2013 en 2016 steeg het suïcidecijfer van 12,5 naar 17,4 per 100.000 agrariërs. Dit is een stuk hoger dan het landelijke suïcidecijfer van 10,6 per 100.000 inwoners. De agrarische sector staat daarmee in de top 10 van sectoren met relatief gezien de meeste suïcides.

Vanaf 2019 werken partijen binnen en buiten de agrarische sector samen om de agrarische ondernemer zo goed mogelijk op te vangen wanneer de psychosociale problematiek te groot wordt. Deze samenwerking heeft geleid tot een zorgwijzer en -kaart, een stappenplan en een training.

Stappenplan suïcidepreventie

Het stappenplan is ontwikkeld in samenwerking tussen de Nederlandse Zuivel Organisatie, Zorg om Boer en Tuinder en 113 Zelfmoordpreventie. Het kan je op weg helpen wanneer je het vermoeden hebt dat iemand aan zelfmoord zou kunnen denken.

Gatekeepertraining

De suïcidepreventietraining gatekeeper voor de agrarische sector leert jou als erfbetreder en collega-boer een gesprek over zelfmoordgedachten te voeren. Jij kunt voor agrariërs die klem zitten en overwegen om uit het leven te stappen hét verschil maken. Hoe? Door gedachten aan zelfdoding te signaleren, er over te praten, naasten te betrekken en te ondersteunen om professionele hulp te zoeken. Hierbij heb je de rol van medemens, niet die van hulpverlener.

Ook is er aandacht voor het dilemma tussen enerzijds jouw rol en taak die je als erfbetreder uitvoert en anderzijds het bieden van hulp in je rol als medemens. Dit kan voor de boer (en voor jezelf) tegenstrijdig voelen. In deze training van 4 uur krijg je praktische handvatten en tips en oefen je gesprekstechnieken.

AgroZorgwijzer

Maak jij je zorgen over een agrariër in je omgeving? De website AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en geeft tips om het gesprek aan te gaan. Het Verwijsschema helpt passende hulp te vinden. Met aandacht voor elkaar werken we samen met reguliere hulpverlening aan een gezonde sector.

Agro Zorgnetwerkkaart

De Agro Zorgnetwerkkaart helpt agrarische ondernemers, en hun omgeving, in het vinden van de juiste hulp. Na het beantwoorden van enkele vragen kun je je postcode invoeren en krijg je direct een overzicht van deskundigen of instanties die jou verder kunnen helpen. Ook vind je op deze pagina het complete netwerk rondom de agrarisch ondernemer in een handige pdf.

Zorg om Boer en Tuinder

Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met vrijwilligers in heel Nederland die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en Tuinder terecht. Alle vrijwilligers zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector en beschikken over een uitgebreid inzetbaar netwerk. De inzet van zogeheten ervaringsdeskundigheid maakt de herkenning groot en de drempel om in gesprek te gaan laag.

 zorg om boer en tuinder

Factsheet Boeren aan het woord

Een kwalitatief onderzoek naar de psychosociale gezondheid van IJssellandse boeren en hun behoefte aan hulp. In Nederland wordt regelmatig gepraat en geschreven over hoe boeren zouden handelen bij psychosociale problemen en of zij adequaat hulp zoeken. Maar kennen wij het echte verhaal? In dit onderzoek is de boer daarover zelf aan het woord. Lees in dit kwalitatieve onderzoek over de psychosociale gezondheid van IJssellandse boeren en hun behoefte aan hulp.

naar de factsheet boeren aan het woord