Denk je aan Zelfmoord?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

 

 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

113 SPICE (Suicide Prevention In Clinical Emergencies)

Eén van de onderdelen van de aandacht voor suïcidepreventie in het ziekenhuis, is de 113 SPICE-vragenlijst voor zorgprofessionals. Dit online vragenlijstonderzoek draagt bij aan het inzichtelijk maken van de mate van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van zorgprofessionals met betrekking tot suïcidepreventie in de ziekenhuizen. Daarnaast geeft het onderzoek informatie over de mate waarin er volgens zorgprofessionals wordt gewerkt volgens de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.  Tot slot biedt het onderzoek de mogelijkheid aan zorgprofessionals om aan te geven waar volgens hen punten voor verbetering liggen. Dit biedt de ziekenhuizen de mogelijkheid om aandachtspunten voor de zorg in kaart te brengen.

De uitkomsten van de 113SPICE-vragenlijst geven het ziekenhuis de nodige informatie voor het maken van een plan van aanpak. Voor de uitvoering van dit plan van aanpak biedt 113 Zelfmoordpreventie onder andere mogelijkheden op het gebied van bewustwording en scholing. Om de vorderingen van het ziekenhuis inzichtelijk te maken en het effect van de verbeteringen in de zorg te meten, wordt (een deel) van de vragenlijst in de loop van de tijd herhaald.